Trots dom i EU-domstolen – flyktingbarn skickas tillbaka

Många av de flyktingbarn som kommer till Sverige via andra EU-länder kommer även i fortsättningen att skickas tillbaka dit. Detta trots den dom i EU-domstolen som förra veckan slog fast att barn ska undantas från den så kallade Dublinförordningen

Fredrik Beijer, som är tillförordnad rättschef på Migrationsverket, säger att barn som redan har prövats i andra länder kommer att skickas tillbaka dit.

– Det är ett beslut i Europa som gäller, kan man säga. Det innebär att om man har fått ett uppehållstillstånd eller ett avslag, om man har fått sin sak prövad i ett annat land, då tolkar vi domen så att Dublinförordningen fortfarande är tillämplig, och ett återtagande till det andra landet är möjligt, säger Fredrik Beijer.

Den 6:e juni kom domen som slår fast att barn ska undantas från regeln att flyktingar alltid ska prövas i det EU-land som hon eller han först kommer till.

Enligt domen är det bäst för barnet att få prövas i det land man befinner sig i.

Förra året fattade Migrationsverket nästan 400 beslut om att skicka tillbaka barn till andra länder. Men för några veckor sedan stoppades alla överföringar i avvaktan på domen.

Nu har Migrationsverket analyserat domen och alltså kommit fram till att barn som har fått ett besked i ett annat land ändå kan skickas tillbaka. Men man vet fortfarande inte hur många det handlar om.

Det kan röra sig om hälften av barnen, säger Fredrik Beijer i dag.

– Vi tittar just på det. Det har inte varit den springande punkten fram till nu. Nu kommer det att vara en viktig faktor, så vi har inte överblick över det i dag.

Migrationsverket kommer nu att få lägga mer tid på att ta reda på exakt var i asylprocessen de ensamkommande ungdomarna befinner sig. Och åldersprövningarna kommer att bli mycket viktigare, eftersom det blir helt avgörande för var man ska få sin asylrätt prövad.

Barnens egna berättelser ska vägas samman med röntgenundersökningar av handleder, skelett och tänder.

Men helt säker kan man ändå inte vara, konstaterar Fredrik Beijer.

– Ingen av oss kan ju fastställa en ålder, det måste man komma ihåg. Man måste hela tiden göra en bedömning av om det som den sökande har berättat är sannolikt eller inte.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5565600

 

Flyktingbarn får undantag i EU

Ensamkommande flyktingbarn ska undantas från EU:s ”första asyllands-princip”.

 

Det är innebörden av en dom i dag i EU-domstolen.

 

Enligt EU:s så kallade Dublinförordning ska en asylsökande få sin sak prövad i det första EU-land han eller hon kommer till. Men det har ifrågasatts om den här regeln även ska gälla ensamkommande barn.

 

Bland annat blev många upprörda av Ekots rapporteringom 15-årige Ali från Afghanistan som försökte ta sitt liv i Sverige inför hotet att tvingas tillbaka till Italien, där han hade utsatts för svåra övergrepp under sina försök att få asyl.

 

De ensamkommande barnen var den kanske största stridsfrågan när EU:s medlemsstater och parlament nyligen förhandlade fram en ny Dublinförordning.

 

Parterna lyckades inte komma överens i den delen, utan man valde att invänta den dom som kom nu på förmiddagen.

 

Där pekar EU-domstolen på vikten av att alltid se till barnets bästa. Domstolen slår fast att ensamkommande barn är en särskilt utsatt grupp, och att de som regel inte ska bli överförda till en annan medlemsstat.

 

Ett ensamkommande flyktingbarn ska ha rätt att få sin sak prövad i det EU-land där han eller hon befinner sig. Den nu aktuella domen rör tre barn som har velat få sin asylansökan prövad i Storbritannien.

 

Däremot poängterar EU-domstolen att domen inte ska tolkas som att ett barn som har fått sin asylansökan avslagen i ett EU-land direkt kan åka till ett annat EU-land och försöka få asyl där, om det inte har kommit fram nya asylskäl.

 

Hittills i år har nästan 1 200 ensamma barn kommit till Sverige för att söka asyl. 14 av de här barnen har polis tagit hand om och skickat till andra EU-länder för att de ska få sina asylansökningar prövade där. Dagens dom innebär sannolikt att den här typen av överföringar stoppas.

 

– Jag är oerhört glad. Det har jag kämpat för länge. Vi ska inte frakta barn kors och tvärs mellan våra medlemsländer. Det är inte värdigt oss i EU, säger EU-parlamentarikern Cecilia Wikström

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5557147

 

ترجمه فشرده مطلب بالابه فارسی از سایت پژواک

کودکان تنهای پناهجو،شامل قرارداد دابلین نمی‌شوند

از این پس، مقررات رسیدگی به پرونده پناه‌جویی در اولین کشور، شامل کودکان تنهای پناهجو نمی‌شود. این حکمی است که دادگاه اتحادیه اروپا( محکمه اتحادیه اروپا )، روز گذشته صادر کرد. بر طبق قرارداد دابلین، یک پناهجو حق دارد که تنها در اولین کشوری که وارد می‌شود، تقاضای پناهندگی کند. اما بازپس‌فرستادن کودکان تنها میان کشورهای اروپایی، مورد انتقاد بسیاری از سازمانهای حقوق بشری شده بود. دادگاه اتحادیه اروپا روز گذشته رای داد که همواره باید حقوق کودکان در وهله اول توجه قرار گیرند. این دادگاه در رای خود نوشته که کودکان تنهای پناهجو، گروهی بسیار خاص هستند و نباید با آنها مانند دیگران رفتار کرد. این دادگاه تاکید کرده که، پرونده کودکان تنهای پناه‌جو از این پس در کشوری که هم اکنون بسر میبرند، رسیدگی شود. اداره مهاجرت سوئد(سویدن ) می‌گوید که نتیجه این حکم، این است که بسیاری از کودکان تنهای پناهجو، می‌توانند در سوئد (سویدن )باقی بمانند و تقاضای پناهندگی کنند

 Lämna ett svar