Stoppa avvisningarna till Afghanistan!

Afghanistan har under tyngden av USA-alliansens krigföring i delar av Afghanistan
förvandlats till en ALLT OROLIGARE krigshärd. Många människor har, inte
minst de senaste åren, tvingats fly landet på grund av den väpnade
konflikten och en del har sökt sig till Sverige.
FLYKTINGAR SOM REPATRIERATS FRÅN GRANNLÄNDERNA MED LÖFTEN OCH VÅLD LEVER I MÅNGA FALL
I STOR NÖD.

 

Nu har Migrationsverket först i ett vägledande beslut SAGT att
”säkerhetsläget har försämrats det senaste året” i Afghanistan och att
”någon förbättring av säkerhetsläget på kort eller medellång sikt är
emellertid inte att vänta”. Ändå beslutar man att flyktingar från
Afghanistan nu skall sändas tillbaka vilket måste vara rekord i
absurditet.

 

Det är inte bara ett brott mot rätten till internationellt skydd, det är
också fullständigt ologiskt. Vi kräver att ingen skall sändas tillbaka
till Afghanistan SOM FÖRHÅLLANDENA ÄR IDAG. Det enda rimliga är att ge
FLYKTINGAR från Afghanistan permanenta tillstånd att stanna i Sverige så
att de kan börja bygga en framtid här.

 

Undertecknas;
Kalle Larsson, flyktingpolitisk talesman (v),riksdagsledamot

 

Bodil Ceballos, flyktingpolitisk talesperson (mp), riksdagsledamot
Stefan Lindgren,Ordf. föreningen Afghanistansolidaritet
Nasim Sahar,vice ordförande i afghanska föreningen i SverigeLämna ett svar