Riksdagen i debatt om polisens id-kontroller

Nyheten att polisen kontrollerade plankare i tunnelbanan för att hitta papperslösa invandrare väckte starka reaktioner. Olagligt, hävdade kritiker. Inget som behöver ändras, tyckte justitieminister Beatrice Ask. Sedan stoppade Stockholmspolisen kontrollerna.
I dag når debatten riksdagen på begäran av Vänsterpartiet

Det handlar om Reva-projektet: Rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete. Arbetet kom igång sedan regeringen 2009 bett Rikspolisstyrelsen, Migrationsverket och Kriminalvården att öka antalet verkställigheter.

I klarspråk: Fler människor som inte hade rätt att vara i Sverige skulle avvisas.

Gränspolisen i Skåne startade pilotprojektet 2010. Reva handlar inte om i första hand om id-kontroller, sa polisens företrädare till P1-morgon , utan om att effektivisera arbetet med avvisningar.

Asylsökande vittnade å sin sida om att de oftare behövde visa legitimation och att kontrollerna i Skåne blivit fler. Avvisningarna ökade också med 23 procent, visade polisens statistik .

Men det dröjde till slutet av 2012 innan debatten tog fart på allvar. Då hamnade gränspolisen i Stockholms arbete i fokus.

– Vi väntar tills vi ser att det är någon som plankar. Om det visar sig att det är en utländsk medborgare så gör vi en inre utlänningskontroll, berättade Jerk Wiberg, gruppchef på gränspolisens spaningssektion i Stockholm, för P3 Nyheter .

Enligt polisen kontrollerade man id-handlingar på personer som kunde misstänkas för ett brott. Men flera som stoppats  vittnade om att de inte gjort sig skyldiga till något, men hindrats på grund av sitt utseende.

– Man ska inte kunna stoppa människor enbart på grund av hur man ser ut. Jag förutsätter att polisen går till botten med detta, sa integrationsminister Eric Ullenhag i februari .

En månad senare, efter flera protester runtom i landet, uppgav justitieministern att inga förändringar behövdes.

– Varje typ av mediediskussion leder inte till olika typer av åtgärder. Jag tycker att det är bra att frågorna belyses men jag har inga planer på att göra några förändringar i dagsläget, sa Beatrice Ask till  Ekot .

I samma veva gick gränspolisen i Stockholm ut och meddelade att man slutat kontrollera plankare i tunnelbanan. Kritiken stämde inte, enligt polisen, men debatten tog för stort fokus från polisens övriga arbete, sa man .

När så författaren Jonas Hassen Khemiri skrev ett öppet brev till Beatrice Ask i Dagens Nyheter, där han ville byta hud med henne som en reaktion på Reva-projektet, blev det en ny dunk bensin på debattelden.

Senare framkom att den ökning av inre utlänningskontroller som polisens statistik visat sedan Reva-projektet drogs igång inte nödvändigtvis berodde på att fler kontroller utfördes. Snarare kunde en förklaring vara att man blivit bättre på att bokföra kontrollerna .

Redan i februari krävde Vänsterpartiet en riksdagsdebatt om Reva-projektet. Vittnesmål i media om att personer med utländskt utseende hade stoppats, trots att man inte begått något fel, väckte frågor.

– Om detta stämmer kan det vara ett brott mot Europakonventionen. Mot bakgrund av det behöver det politiska ansvaret för eventuella folkrättsbrott i tunnelbanan klarläggas, sa Christina Höj Larsen, Vänsterpartiets migrationspolitiska talesperson.

 

Ekots direktrapport från första delen av Reva-debatten i riksdagen:
Mikael Kulle:
I dag klockan 9.00 anordnar riksdagen en aktuell debatt om Reva-projektet, efter diskussionerna om polisens id-kontroller i tunnelbanan. Debatten har initierats av Vänsterpartiets migrationspolitiska talesperson Christina Höj Larsen.

Lyssna på debatten i Ekots webbsändning eller i denna direktrapportering.
08:59, 19 April 2013
Mikael Kulle: Vänsterpartiets Christina Höj Larsen inleder debatten:

”Tillsammans är vi Sverige. Vi är födda på olika platser i världen. Vi talar olika språk, ber till olika gudar, hejar på olika fotbollslag. Ändå har vi under våren fått tydliga bevis på att vi inte behandlas lika i Sverige. Människor känner sig utpekade på grund av sin hudfärg eller födelseort”, säger hon.
09:02, 19 April 2013
Mikael Kulle: Jakten på tillståndslösa är en konsekvens av en kall och hård flyktingpolitik i Europa och Sverige, säger Christina Höj Larsen.
09:03, 19 April 2013
Mikael Kulle:
Jag ser fram emot en debatt som tydliggör var regeringen och partierna står i den här frågan, säger Christina Höj Larsen.
09:03, 19 April 2013
Mikael Kulle: Justitieminister Beatrice Ask tar vid. Allt fler kommer till Sverige konstaterar hon. Sverige har, och ska ha, en generös flyktingpolitik, säger Beatrice Ask.

Men för detta krävs också att den som inte anses ha rätt att stanna i Sverige ska lämna landet, enligt Beatrice Ask.
09:05, 19 April 2013
Mikael Kulle: Hur ska återvändandet gå till, undrar Beatrice Ask. Fler återvänder frivilligt efter negativt beslut, enligt Ask. Men när någon håller sig gömd övergår ansvaret till polisen.

Regeringen har ställt krav på att verkställighetsarbetet effektiviseras, det så kallade Reva-projektet, berättar Ask.
09:07, 19 April 2013
Mikael Kulle: Låt oss slå fast att Reva-projektet inte är detsamma som inre utlänningskontroll, säger Ask.
09:07, 19 April 2013
Mikael Kulle: Den inre utlänningskontrollen är inte ny, den har funnits med i svenskt lagrum länge, enligt Ask. Men denna kontroll har aldrig varit tillåten att genomföra enbart på grund av utseende eller etisk bakgrund, säger Ask.
09:08, 19 April 2013
Mikael Kulle: Ett korrekt bemötande med respekt för de människor man bemöter är viktigt, konstaterar Ask om polisens arbete.
09:09, 19 April 2013
Mikael Kulle: Socialdemokraternas Morgan Johansson tar vid i debatten.
09:10, 19 April 2013
Mikael Kulle: Asylpolitik måste ha regler. De som har asylskäl får stanna, de som inte har asylskäl måste lämna landet. Det finns ingen motsättning mellan regelstyrd och generös asylpolitik, säger Morgan Johansson.
09:12, 19 April 2013
Mikael Kulle: Polisen ska självklart agera för att upprätthålla asylpolitiken, menar Morgan Johansson.
09:13, 19 April 2013
Mikael Kulle: Polisens arbete borde dock i första hand inriktas på de som utnyttjar fattiga som gömmer sig, inte de papperslösa själva som enligt Johansson varit regeringens fokus.
09:14, 19 April 2013
Mikael Kulle: Det är inte acceptabelt att särbehandla människor utifrån utseende, säger Johansson.
Han riktar två frågor till regeringen: Ni måste förstå vilka känslor detta rört upp, ändå agerade ni inte. Varför gjorde ni inget direkt? Och är det verkligen rätt fokus att sikta in sig på de asylsökande?
09:16, 19 April 2013
Mikael Kulle: Miljöpartiets Maria Ferm nästa debattör.

Lagen om inre utlänningskontroll förbjuder redan i dag att man kontrollerar människor utifrån utseende. Men att kontrollera biljettlösa i tunnelbanan blir ett sätt att runda lagen, menar Ferm.
09:18, 19 April 2013
Mikael Kulle: Arbetet mot diskriminering borde prioriteras från politiskt håll och från polisens, säger Ferm. Rättsväsendet behöver bättre kunskaper för att undvika diskriminering, tycker hon, särskilt inom polisen.
09:20, 19 April 2013
Mikael Kulle: Miljöpartiet vill även utveckla arbetet i hela samhället mot diskriminering och vardagsrasism.
09:21, 19 April 2013
Mikael Kulle: Folkpartiets Gulan Avci fortsätter debatten.

Sverige tillhör ett av de länder i världen som har de mest humana reglerna för integrationspolitik, säger hon. Men det finns länder i Europa som inte respekterar asylrätten. Ansvarstagandet i EU måste fördelas jämnt, menar Avci.
09:24, 19 April 2013
Mikael Kulle: Vänsterpartiet far med osanningar i debatten, menar Avci.

När V satt i Göran Perssons knä hördes inga klagomål på asylpolitiken, som då var mindre generös än i dag, säger hon.
09:26, 19 April 2013
Mikael Kulle: Om utredningar kommer fram till att poliskåren agerat fel är det allvarligt och oacceptabelt, fortsätter Avci och tillägger:

”Men tonläget i debatten oroar. Vänsterpartiet har lyckats stämpla hela poliskåren som rasister. Det är inget ansvarsfullt sätt att skapa debatt på.”
09:27, 19 April 2013
Mikael Kulle: Centerpartiets Johan Hedin tar vid.
Det berättas att människor med utländskt utseende kontrolleras, ibland även utan att ha plankat. Smaklöst och olagligt, säger Hedin.

Biljettkontroller kan inte användas som svepskäl för att kontrollera papperslösa, säger Hedin.

”Alla som lever i Sverige måste kunna känna förtroende för polisen.”
09:30, 19 April 2013
Mikael Kulle: Om man behandlar en människa med misstro, kommer personen så småningom agera utifrån den misstron. Profetian uppfyller sig själv, varnar Hedin.
Vi ska se till att myndigheter inte arbetar enligt metoder som klumpar ihop människor i grupper.
09:32, 19 April 2013
Mikael Kulle: Debatten bygger på många felaktigheter, säger Richard Jomshof, Sverigedemokraterna.
Han är övertygad om att polisen har koll på lagen, att inre utlänningskontroller görs utifrån en brottsmisstanke.
09:34, 19 April 2013
Mikael Kulle: En väldigt liten del av gränspolisens inre utlänningskontroller genomförs i tunnelbanan, säger Jomshof. Att polisen använder olagliga metoder finns inga bevis för, menar han.
09:35, 19 April 2013
Mikael Kulle: Bristerna i debatten beror på svagheter hos politiker och journalister, säger Sverigedemokraternas Jomshof.

Samhällsbilden journalisterna levererar speglas av deras åsikter som miljöpartister och vänsterpartister.

Resultatet är att människor blir lurade av mediedrev, enligt Jomshof. Det krävs att informationen i media är sanningsenlig.

Om informationen är falsk och polisen felaktigt anklagas för att använda rasistiska metoder, menar Jomshof att vi inte lever i en demokrati.
09:38, 19 April 2013
Mikael Kulle:
Den första rundan av repliker i debatten är klar. Ekot avslutar direktrapporteringen här, den som vill fortsätta lyssna kan göra det via vår webbsändning.
09:44, 19 April 2013

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5509403

 Lämna ett svar