Ny bedömning av situationen i Afghanistan

Eftersom läget i Afghanistan har försämrats har Migrationsverkets rättschef Mikael Ribbenvik gjort ett nytt rättsligt ställningstagande om säkerhetssituationen i landet

 

Kabul december 2009. Foto: Migrationsverket

För att få ett bra underlag för bedömningen av situationen i Afghanistan skickade rättschefen i slutet av förra året tre medarbetare till landet. Det rättsliga ställningstagandet bygger på deras rapport.
 
Nu bedömer Migrationsverket att det råder
– ”inre väpnad konflikt” i 10 av Afghanistans 34 provinser
– ”andra svåra motsättningar” i ytterligare 18 provinser.
 
Det betyder att läget i landet har försämrats. Tidigare bedömde Migrationsverket att det rådde ”inre väpnad konflikt” i sex provinser och det inte förekom några ”andra svåra motsättningar” i landet.
 
Dessutom konstaterar Mikael Ribbenvik att Afghanistans myndigheter inte kan ge sina invånare något effektivt skydd mot eventuell förföljelse och övergrepp. För vissa asylsökande kan dock intern flykt i någon annan del av Afghanistan vara ett rimligt och relevant alternativ. Det beror på de enskilda individernas olika förutsättningar.

Innebär detta att fler afghanska asylsökande kan få stanna i Sverige?

– Det kan bli så, men det beror på vilka skäl de sökande åberopar och Migrationsverket gör också individuella bedömningar, säger Mikael Ribbenvik.
 
Fler asylsökande
De senaste åren har allt fler människor från Afghanistan sökt asyl i Sverige. Under 2009 sökte 1 694 afghaner asyl i Sverige. Av dem var många ensamkommande barn.
 
Förra året fick 72 procent av de asylsökande från Afghanistan uppehållstillstånd i Sverige.

Sidan senast uppdaterad: 2010-02-03
 


Lämna ett svar