Militär razzia mot svensk-afghanskt sjukhus

Amerikansk militär tvingade sig i veckan in på ett sjukhus i Afghanistan som drivs av Svenska Afghanistankommittén. Målet var en ledande taliban som enligt ett tips skulle finnas på området. ”Ett flagrant övergrepp på internationellt erkända principer”, säger platschefen Anders Fänge, på telefon till DN.se

Anders Fänge, platschef för Svenska Afghanistankommitténs sjukhus, fördömer razzian mot sjukhuset. 

Det var i onsdags kväll som en amerikansk militärstyrka utan förvarning anlände till sjukhuset som ligger i Shaniz sydväst om huvudstaden Kabul. Utan att förklara varför bands flera anställda och anhöriga till personer som vårdades på kliniken fast. Därefter började soldaterna leta genom lokalerna. Samtliga delar av sjukhuset, inklusive de där kvinnliga patienter behandlas, tömdes på personal och genomsöktes. Flera dörrar som var låsta forcerades.

– Militären påstår att de fått tips om att en ledande taliban befann sig på området, men de hittade ingenting, säger Anders Fänge, platschef för Svenska Afghanistankommittén som driver sjukhuset.

Fänge ser aktionen som ett flagrant övergrepp på internationellt erkända principer.
– Detta är inte acceptabelt. Sjukhus och dess personal har en speciell status i konfliktområden. Stridande förband får inte ge sig på oss.

Enligt Fänge strider agerandet dessutom mot lokala avtal som slutits mellan frivilligorganisationer som jobbar i Afghanistan och de internationella styrkorna.
– Militären får inte ge sig in i sjukvårdslokaler med våld eller hot om våld, säger Anders Fänge.

I samband med att styrkan lämnade sjukhuset gavs strikta order till personalen att kontakta koalitionsstyrkorna om upprorsmän i framtiden sökte vård. Enligt de instruktioner som gavs var det koalitionsstyrkorna som skulle avgöra vilka som har rätt att bli behandlade på sjukhuset.
– Vi tillämpar inte diskriminering. Våra läkare har svurit läkareden – vi frågar inte om etnisk eller religiös tillhörighet – om du behöver vård får du den, säger Anders Fänge.

Har ni fått någon förklaring från amerikanskt håll?
– Vi har via våra kanaler varit i kontakt med befälhavaren för styrkan som genomsökte sjukhuset. De menar att de fått tillstånd och därefter genomsökt lokalerna i god ordning. Den uppgiften bestrids av samstämmiga uppgifter från läkare och annan sjukvårdspersonal på plats som vi har pratat med, säger Anders Fänge.

Fänge jämför denna senaste händelse med en liknande incident i augusti då ett sjukhus i södra Afghanistan utsattes för ett flyganfall av koalitionsstyrkorna.
– Då hade man också fått tips om att en ledande taliban befann sig på området.

Fänge är allvarligt oroad för att sjukhusen i Afghanistan kommer att förlora både sin neutrala roll och sitt stöd hos lokalbefolkningen om militären inte ändrar sin inställning.
– Det här är ett allvarligt hot mot vår verksamhet. Flera anställda säger att de inte kan jobba kvar om inte vi kan garantera deras säkerhet.Lämna ett svar