Migrationsverket väntar fler asylsökande

Antalet asylsökande bedöms bli betydligt högre 2010 än väntat.
Migrationsverket kommer att begära extra pengar av regeringen.

Under januari sökte 2.328 personer asyl i Sverige. Flest kom från Somalia, följt av Afghanistan och Irak. Nu bedömer Migrationsverket att antalet asylsökande under hela året blir betydligt fler än prognoserna från i höstas. Då var huvudscenariot att omkring 22.000 skulle söka asyl under året. I januari skrevs prognosen upp till 25.000.

”Den siffran kommer med stor sannolikhet att höjas till 28 000 i nästa prognos som ska lämnas till regeringen i slutet av februari”, skriver Migrationsverket i ett brev till regeringen.

För att klara av att leva upp till de mål som satts upp när det gäller att handlägga alla ärenden aviserar verket att man behöver åtminstone 60 miljoner kronor till.

Förra året sökte 24.194 personer asyl, varav 2.250 var ensamkommande barn. Även antalet ensamkommande barn kan komma att överträffas om siffran för januari blir representativ för hela 2010.
Under årets första månad sökte 241 barn och ungdomar under 18 år utan föräldrar asyl i Sverige.

http://svt.se/2.22620/1.1877620/migrationsverket_vantar_fler_asylsokande&from=rss?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Svtse-Inrikesnyheter+%28svt.se+-+Inrikesnyheter%29Lämna ett svar