Migrationsverket: Försämrad säkerhet i Afghanistan

Migrationsverket publicerade i juni ett nytt rättsligt ställningstagande om säkerhetsläget i Afghanistan. Det framgår att talibanernas aktivitet har ökat och att situationen för civilbefolkningen, särskilt kvinnor och barn, har försämrats. Olika typer av tjänstemän utsätts för riktade attacker. Flera utsatta grupper räknas upp i ställningstagandet och det framgår att antalet internflyktingar ökar. Ställningstagandet har inte samma optimistiska ton om situationen i landet som det föregående från januari 2014. Det framgår också att ”det försämrade säkerhetsläget, vilket även kan påverka resvägen”, är en sådan omständighet som kan motivera en ny prövning.

I de förra ställningstagandet definierades ingen del av Afghanistan som i väpnad konflikt. I det nya bedöms väpnad konflikt råda i alla provinser utom Kabul, Panjshir, Bamyan, Daikundi, Takhar, Balkh och Samangan. Detta beror inte bara på försämrad säkerhet utan främst på EU-domen om alternativt skyddsbehövande (Diakité-domen), som sänkte ribban för vad som är en väpnad konflikt. Samtidigt skiljer nu Migrationsverket mellan väpnad konflikt där alla riskerar att skadas och mindre farliga områden. Ingen provins i Afghanistan bedöms vara så farlig att ingen ska utvisas dit. Det krävs alltså fortfarande en individuell prövning. I de sju provinser som inte anses vara i väpnad konflikt råder ”andra svåra motsättningar”, vilket kan leda till skyddsbehov om det finns starka personliga skäl kopplade till motsättningarna.

Liksom tidigare anser Migrationsverket att det normalt inte går att hänvisa till myndighetsskydd i Afghanistan. Däremot kan det ofta finnas ett internflyktsalternativ, åtminstone för vuxna män och familjer med en vuxen man ”som saknar funktionshinder eller medicinska problem”. Eftersom det ofta kan finnas ett internflyktsalternativ är det inte säkert att en ny prövning leder till ändrat beslut även om säkerhetssituationen för personen förvärrats.

Migrationsverket flaggar för att kvinnor som kommit ifrån maken kan få tidsbegränsat uppehållstillstånd så att de kan utvisas om maken återfinns.

Hämta ställningstagandet från Migrationsverket

http://www.farr.se/sv/lag-a-praxis/aktuellt/1096-migrationsverket-forsamrad-sakerhet-i-afghanistanLämna ett svar