Mer pengar till asylsökande föreslås

Sverige kan tvingas höja ersättningen till asylsökande enligt ett nytt lagförslag från EU-kommissionen. Ersättningen har inte höjts sen mitten av 90-talet, och många asylsökande har i dag svårt att få ekonomin att gå ihop

Abebeche är asylsökande från Afrika. Hon är en av dem som har svårt med ekonomin. 2 000 kronor i månaden räcker inte, säger hon.

– Det räcker inte för mat, kläder, skor, transport. Det räcker inte, 2 000 kronor gör ingenting, ingenting, säger Abebeche.

Pengarna från Migrationsverket räcker inte, säger Abebeche som bor hos vänner i Stockholm. Dagersättningen på 71 kronor ska täcka kostnaderna för mat, kläder och fritidsaktiviteter.

Men nu föreslår alltså EU-kommissionen höjd ersättning, enligt förslaget ska ersättningen motsvara de socialbidrag som EU-ländernas egna medborgare får.

En sådan höjning skulle innebära ökade kostnader för Sverige. Det konstaterar Migrationsverket i sitt remissvar på förslaget. Men en höjning behövs, konstaterar Migrationsverket, för ersättningen har inte höjts på 13 år. 

Dagens låga ersättningar tvingar många asylsökande att ge sig ut på den svarta arbetsmarknaden för att klara uppehället.

– Dagersättning bestämdes med ett fast belopp 1994. Då får naturligtvis en asylsökande betydligt mindre köpkraft 2009 än vad en asylsökande hade 1994, säger Claes Lind, expert på Migrationsverket.

En statlig utredning föreslog också nyligen höjd ersättning till asylsökande. Migrationsminister Tobias Billström är allmänt positiv till kommissionens förslag till stärkta rättigheter för asylsökande.

Men det är för tidigt att sätta ned foten när det gäller ersättningsnivåerna. För förhandlingarna har just inletts i Bryssel, säger han.

– Vi är öppna för den typen av diskussioner. Frågan är inte avgjord än utan är fortfarande föremål för förhandling i arbetsgrupperna.

Tycker du att det är en bra idé att höja ersättningen till asylsökande?

– Det är ju en alldeles för tidig fråga. Sverige kommer ju naturligtvis också ha synpunkter på det här direktivet, precis som många andra medlemsstater, säger migrationsminister Tobias Billström.

Susanne Palme
susanne.palme@sr.se

http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?Artikel=2760817Lämna ett svar