Fingeravtryck i uppehållstillstånd nästa år

I framtiden kommer flyktingar vara skyldiga att lämna fingeravtryck när de ansöker om uppehållstillstånd genom en ny EG-förordning

Foto: Marcus Lindblad/SCANPIX

När en flykting eller invandrare kommer till Migrationsverket för att ansöka om uppehållstillstånd fotograferas han eller hon, och lämnar samtidigt alltså fingeravtryck som lagras i ett chip på ett kort som personen ska ha med sig som bevis att hon har rätt att uppehålla sig i landet. Syftet är bland annat att begränsa olika typ av brott, säger den särskilda utredaren Håkan Sandesjö.

– Det står i förordningen att det här syftar till att begränsa bedrägerier och öka säkerheten i de här uppehållskortet.

En EG-förordning från i fjol kräver en enhetlig utformning av uppehållstillstånd i alla EU-länder, bland annat genom att införa det här kortet. Den svenska regeringen tillsatte en utredning för att se vilka lagändringar som ska göras för anpassa den svenska lagstiftningen till EU:s. Och i torsdags överlämnades slutbetänkandet till migrationsminister Tobias Billström.

När det gäller frågor som rör personens integritet, så säger Håkan Sandesjö att han i utredningnen tagit hänsyn till detta.

– Jag vill betona att det viktiga ur integritetssynpunkt är att de här fyngeravtrycken inte lagras nånstans, utan de förstörs direkt efter att man har gjort den här upptagningen. Det enda ställe som fingeravtrycket finns är i det själva kortet.

Han påpekar också att det finns personer som kommer att undantas från det regelverket, men de är i nte så många. Det är barn under 6 år och de som av fysiska skäl kan inte lämna finger avtryck.

Vid kontroll av uppehållstillstånd vid gränsen, eller var som helst i Sverige, får fingeravtryck och ansiktsbild i digitalt format tas för att kontrollera handlingens autenticitet och tillståndsinnehavarens identitet mot de uppgifter som finns sparade i kortet, skriver utredaren Håkan Sandesjö i sitt slutbetänkande. När uppehållstillståndet har lämnats ut eller ansökan har återkallats eller avslagits så ska fingeravtrycken och ansiktsbilden samt de biometriska data som har sparats i kortets chip omedelbart förstöras.

Regeringen hoppas införa de nya reglerna f.o.m 1 januari 2011.

  Reporter: Alberico Lecchini/Publicerat 20/11-09.

SRLämna ett svar