Färre asylsökande väljer Sverige

Allt färre asylsökande kommer till Sverige, samtidigt som många fler flyktingar söker sig till de andra nordiska länderna

I Sverige minskade antalet asylsökande från drygt 12 000 första halvåret 2008 till ungefär 10 000 under första halvåret i år.

Det här innebär att Norge snart tar emot lika många asylsökande som Sverige. Uppgiften förvånar inte migrationsminister Tobias Billström.

– De här sakerna ändras över tiden. Det finns ingenting som är statiskt när det gäller migrations- och asylfrågorna. Sverige har historiskt sett haft både toppar och dalar när det gäller beviljandegrader och när det gäller antalet människor som har kommit. Det ser jag inte som någonting konstigt, säger Tobias Billström.

Mer än 50 procent fler asylsökande kom till Finland, Danmark och Norge under det första halvåret i år, jämfört med samma period förra året. Det konstaterar FN:s flyktingorgan UNHCR i en ny rapport.

Sverige är fortfarande det land i Norden som tar emot flest asylsökande, drygt 10 000 första halvåret i år. Det är dock nu bara 2 000 fler än det betydligt mindre grannlandet Norge.

Hans ten Feld är chef för UNHCR i Skandinavien och Baltikum. Han säger att de flesta helt enkelt åker till det land där chansen att få stanna är störst.

Sverige var länge det land i Europa som tog emot allra flest asylsökande från exempelvis Irak. 18 000 Irakier sökte asyl i Sverige 2007.

Sedan dess har Migrationsöverdomstolen gjort bedömningen att det inte råder någon väpnad konflikt i Irak. Efter det har andelen irakier som får stanna i Sverige sjunkit från 90 till 26 procent.

I år väntas färre än 2 000 irakier söka asyl i Sverige.

– De människor som kommer i dag måste kunna visa att de har en enskild hotbild riktad mot sig för att få uppehållstillstånd på asylskäl i Sverige. Det är anledningen till att vi ser en sådan stor skillnad mellan 2009 års siffror och 2007, säger migrationsminister Tobias Billström.

Migrationsminister Tobias Billström vill ha en gemensam asylpolitik i hela Europa så att alla flyktingar ska få samma mottagande oavsett vilket land man kommer till.

Internationellt sett är det dock mycket långt kvar tills bördorna fördelas lika. Sydafrika får till exempel ensamt ta emot ungefär lika många asylsökande som EU:s 27 medlemsstater gör tillsammans.

Hans ten Feld, säger att det är viktigt att det perspektivet inte glöms bort. Europa håller inte på att svämma över av flyktingar, säger han.

Ci Holmgren
ci.holmgren@sr.se

http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=3218755Lämna ett svar