Få nyanlända invandrare hälsoundersöks

Ett stort antal hiv-smittade invandrarkvinnor har alltför sent fått veta att de har hiv, eftersom sjukvården testat dem för sent. Alla som kommer till Sverige erbjuds en hälsoundersökning, men förra året undersöktes bara 60 procent av de nyanlända

   |

Läkare lyssnar ned stetoskop på patient. Foto: Foto Bertil Ericson/Scanpix.

– Det är svårt att säga. Bland annat vet jag att det ibland är svårt att spåra dem, och att adressuppgifter kan vara vissa problem med. Sedan tror jag att man kan öka intensiteten och informationen kring hälsosamtalen också och att samarbetet mellan inblandade myndigheter också kan förbättras, säger Göran Stiernstedt, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting.

Landstingen ska erbjuda varje nyanländ asylsökande en hälsoundersökning eller ett hälsosamtal direkt efter det att de har fått sitt boende eller blivit registrerade vid en förläggning.

Men förra året genomgick bara 60 procent av de nyanlända en sådan undersökning. Om anhöriginvandrare ingår i den här siffran kan Göran Stiernstedt på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, inte svara på.

Det är i dag inget tvång för nyanlända att genomgå en hälsoundersökning, och att ett hiv-test ingår i undersökningen är ingen självklarhet. Och enligt en studie från Karolinska universitetssjukhuset har flera kvinnor från Afrika dött på grund av att de fått en alldeles för sen diagnos om hiv.

Enligt studien som omfattar omkring 80 personer, som fick en första hiv-diagnos 2007, har 34 av dem fått diagnosen så sent i sjukdomen att deras immunförsvar försvagats mycket, och några av kvinnorna hade redan hunnit utveckla aids. Fyra av kvinnorna dog inom ett år.

Hälften av de sent diagnostiserade patienterna var kvinnor med ursprung i Afrika söder om Sahara. Många av dem hade tidigare sökt vård för sjukdomar som är vanliga i samband med hiv, men inte blivit testade.

Kvinnorna kommer från ett så kallat riskområde, där hiv är utbrett, och enligt Veronica Svedhem Johansson, som är smittskyddsläkare vid Smittskydd Stockholm, ska alla som kommer från ett riskområde erbjudas ett hiv-test.

– Det går ju till så att om man kommer från en region där man vet att det finns stor risk för hivsmitta, eller om man är i riskzon, tillhör en riskgrupp för hiv, så ska man erbjudas testning för hiv.

Göran Stiernstedt på SKL tycker att det är alldeles för få nyanlända som hälsoundersöks, och lovar nu att se över rutinerna.

– Ja, SKL har ett ansvar som samordnare för landstingen och lite grann som påtryckare också. Och det finns anledning att göra någonting nu, för det här är inte acceptabelt, säger Göran Stiernstedt, på Sveriges Kommuner och Landsting.

Matilda Hector
matilda.hector@sr.se

http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?Artikel=3019349

Flyktingar dog efter missade hivtest

http://feedproxy.google.com/~r/Svtse-Inrikesnyheter/~3/fn9UZrpY3tQ/flyktingar_dog_efter_missade_hivtest&from=rssLämna ett svar