De här nya reglerna påverkar dig 2014

Nästa år blir avgiften för a-kassan lägre, tunga bussar får köra i 100 kilometer i timmen, alkoholskatten höjs, och det införs ett investeraravdrag för den som köper aktier i ett nystartat företag. Det är följderna av några av de lagändringar som träder i kraft 2014. Och så byter sjukgymnasterna namn till fysioterapeuter

Det är ett stort antal nya lagar och förordningar som träder i kraft under 2014. De sträcker sig från det privatekonomiska området till hur kommunerna sköts. Under 2014 ser också en ny myndighet dagens ljus: Folkhälsomyndigheten. Den tar över Folkhälsoinstitutets och Smittskyddsinstitutets arbetsguppgifter. De senare två avvecklas.

Här är en sammanfattning av de viktigaste förändringarna.

Ändringar som påverkar ekonomin:

*A-kassornas avgift till staten avskaffas. Det leder till en sänkning av medlemsavgiften till a-kassan för de flesta som arbetar. Träder i kraft första januari 2014.

*Ett nytt jobbskatteavdrag införs. (Kostar staten 12 miljarder). Från 1 januari.

*Man måste inte längre anmäla sjukdom till försäkringskassan samma dag som man blir sjuk. Det går att göra upp till en vecka i efterhand. Från 1 januari.

*Nya regler för hur barnbidraget ska fördelas mellan föräldrar. Vid gemensam vårdnad delas pengarna lika och betalas ut till föräldrarna, om de inte gemensamt har anmält något annat. Gäller från 1 mars 2014.

*Starkare rätt till ersättning vid elavbrott. Hittills har vissa elnätsföretag kunnat smita undan om det inte varit avbrott på alla elfaser. Efter tolv timmars avbrott på någon elfas har man rätt till ersättning. Från 1 januari.

*Sänkt skatt för pensionärer (Kostar staten 2,5 miljarder). Från första januari.

*Höjd skatt på alkohohol från den första maj, 7 procent för öl och vin, 1 procent för sprit.

*Koldioxidskatten tas bort för biodrivmedel som blandas in i bensin- och diesel. Syftet är att påskynda teknikutvecklingen mot miljövänligare bränslen. Från första maj 2014.

*Ett investeraravdrag införs för den som köper aktier i ett nystartat företag. Avdraget är värt maximalt 195000 kronor för den som investerar 1,3 miljoner. Från 1 december 2013.

*Arbetsgivaravgiften för personer som jobbar med forskning och utveckling, i kommersiellt syfte, sänks med 10 procentenheter. Från 1 januari 2014.

*Ett statligt stöd införs för personer som tillfälligt tvingas gå ned i arbetstid och lön på grund av lågkonjunktur. Kostnaden delas mellan staten, arbetsgivaren och den anställde. Från 1 januari 2014.

Ändringar som berör kommunerna:

*Kommunerna ska redovisa hur partistödet har använts. Från 1 februari.

*En prestationsbaserad ersättning införs där kommuner som tar emot många flyktingar premieras. Migrationsverket ges rätt att tvinga kommuner att ta emot ensamkommande flyktingbarn, även sådana kommuner som inte har avtal med Migrationsverket. Gäller från 1 januari.

*Degerfors, Fagersta, Sundsvall och Trosa ska erbjuda förskoleverksamhet och äldreomsorg helt eller delvis på finska, eftersom det är ett minoritetsspråk i Sverige. Invånare ska också kunna tala finska i kontakter med kommunerna. Kommunerna får ersättning för kostnaderna. Från 1 februari 2014.

Andra ändringar:

*Kontrollen av att de som ska arbeta med barn inte tidigare dömts för sexbrott mot barn eller barnporrbrott, utvidgas till den ideella sektorn. Det krävs ett registerutdrag ur brottsregistret. Från 18 december 2013.

*Arrangörer av evenemang slipper betala för polisens kostnader för att upprätthålla ordningen på till exempel fotbollsmatcher och festivaler. Från 1 januari.

*Den högsta tillåtna hastigheten för tunga bussar höjs från 90 till 100 kilometer i timmen. Kravet är att alla passagerare som är äldre än tre år har tillgång till en plats som är försedd med säkerhetsbälte. Från 1 mars.

*Inkomster från specialbyggnader är inte längre skattebefriade. Kommer att drabba många skidanläggningar, där liftsystemet är klassat som en specialbyggnad. Från 1 januari.

*Torg- och gatuhandlare måste ha kassaregister. Gäller från 1 januari.

På regeringens sajt finns en längre rapport med lagarna och förordningarna som träder i kraft under 2014.

Juan Flores
juan.flores@dn.se

http://www.dn.se/nyheter/sverige/de-har-nya-reglerna-paverkar-dig-2014/Lämna ett svar