Avvisningarna ökade kraftigt i fjol

Fler asylsökande som fått avslag avvisades från Sverige under förra året, jämfört med året innan. Det visar nya siffror från Migrationsverket, som fick extra anslag för att ordna avvisningarna

Antal avvisade personer

2009
Avvisade: 10 700
Varav frivilligt: 8 500
Varav med tvång: 2 200

2008
Avvisade: 9 400
Varav frivilligt: 7 700
Varav med tvång: 1 700

Källa: Migrationsverket

Migrationsminister Tobias Billström (M) kallade 2009 för ”återvändandeåret”. Nu står det klart att avvisningarna ökade under året, och Tobias Billström är nöjd.

– För mig är det självklart att den som får avslag på asylansökan ska återvända. Alla år är år av återvändande i den bemärkelsen, säger han.

Det var i början av förra året som ordet återvändandeåret dök upp.

Tanken var att asylsökande som fått avslag skulle återvända till sina hemländer, och att fler skulle förmås att åka tillbaka under året, frivilligt eller med tvång.

Migrationsverket fick extra pengar för att jobba med avvisningar och arbetet gav resultat.

Nya siffror visar att det var fler som avvisades förra året än året innan. Totalt avvisades 10 700 personer. Det är 1 300 fler än året innan.

Det är ett resultat av regeringens politik, enligt migrationsminister Tobias Billström.

– Nu kan vi se resultatet, när mandatperioden börjar gå mot sitt slut. Vi ser ett kraftigt ökat antal människor som återvänder från Sverige till sina hemländer efter att ha fått avslag på sin asylansökan, säger han.

Svenska kyrkan är en av många organisationer och samfund som arbetar med asylsökande. Kristina Hellqvist, som är handläggare för flyktingfrågor inom Svenska kyrkan, tycker att fjolåret utmärkte sig på ett sätt.

– Det som märktes var framför allt de chartrade planen till Irak. Det var ett nytt sätt att verkställa utvisningar, där man fyller ett chartrat plan med avvisade asylsökande, säger hon.

Fler avvisades alltså under det så kallade återvändandeåret. Migrationsverkets siffror visar också att fler avvisades med tvång under 2009 än året innan. Samtidigt var det fler som åkte tillbaka frivilligt.

Kristina Hellqvist på Svenska kyrkan tycker att man kan ifrågasätta den frivilligheten.

– Du får i princip ett ultimatum: skriv under att du återvänder frivilligt, annars blir du ett polisärende. Många säger att det inte är frivilligt för mig men vad ska jag göra?

Migrationsminister Tobias Billström vill inte längre tala om återvändandeåret. Han är i stället noga med att säga att det ska vara ordning och reda i asylsystemet och att den som får avslag också ska lämna landet. Så ska det vara varje år.

– Det är angeläget att människor visas att det inte finns något alternativ. När man kommit till vägs ände i asylprocessen ska det finnas ett tydligt avslut och det innebär att man återvänder, säger migrationsminister Tobias Billström.

Tove Svenonius
tove.svenonius@sr.se

 http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=3428090Lämna ett svar