Asylrätt 2014 För en human flyktingpolitik

Kampanjen driver fyra specifika krav, vilka då de genomförs kommer att leda till en radikal förbättring av asylrätten:

1. Vi kräver att Sverige ska vara bundet att följa FN:s riktlinjer och aldrig mer utvisa någon till tortyr och förföljelse.

2. Vi kräver att synnerligen ömmande omständigheter ersätts med särskilt ömmande omständigheter.

3. Vi kräver att Sverige omedelbart upphör med alla överföringar enligt Dublinförordningen samt att regeringen verkar för dess avskaffande.

4. Vi kräver att bevisbördan ska flyttas från den asylsökande till Migrationsverket.

 mer info

http://www.asylratt2014.se/Krav.sv-SELämna ett svar