Årsmötets protokoll den 15 april 2012

Fört vid Rågsved-lokal, under Afghanska föreningens årsmöte den 2012-04-15

Årsmötets öppnande Ordförande Nasim Sahar hälsade alla välkomna och öppnade årsmötet. Nasim Sahar Afghanska föreningens ordförande gick genom följande:

 

1. Fråga om årsmötet blivit utlyst i behörig tid och ordning, årsmötet beslutade att årsmötet har blivit utlyst i behörig tid och ordning.

2. Fastställande av röstlängd; Ordförande gick genom upprop av närvarande medlemmar och kom fram till att det var 37 medlemmar närvarande, som har betalat sin medlemsavgift och är deltagande i föreningen.

3. Val av funktionärer för årsmötet

a) Val av mötesordförande/Vice mötesordförande årsmötet beslutade att välja Dr Assadullah Zeerak till mötesordförande och Simin Aqtash som vice mötesordförande.

b) Val av mötessekreterare årsmötet beslutade att välja Harif Marouf till mötessekreterare

Dr. Assadullah Zirak mötesordförande gick igenom mötets dagordning och förslog några punkters agenda varav medlemmarna röstade ja till detta.

– Ordförande för Afghanska Föreningen Nasim Sahar talade om ett års handlingar och aktiviteter som skedde inom föreningen, han började med:

a) Uppskattning av de som grundade Afghanska föreningen.

b) Under ett år så har föreningen medverkat och framfört konserter och event i koppling till olika högtider och nationella händelser i Afghanistan och bland Afghaner.

c) Den Afghanska Föreningen i Stockholm har också bidragit och arrangerat ett dussin demonstrationer för flyktingar från Afghanistan och deras levnadsförhållanden.

d) Samarbete med andra Afghanska föreningar och klubbar runt i Sverige, för att kunna hålla gemenskap och solidaritet.

e) Ett bra samarbete med Afghanska moskéns organ, moskén som ligger i Rågsved.

f) Deltagande i olika seminarier och konferenser som har haft något att göra med Afghanistan och de olika politiska händelserna i landet.

g) Ordförande Nasim Sahar gav också riktlinjer för medlemmarna och sade att det inte går att bygga en framgångsrik förening då medlemmarna närvarar i vissa fall, utan att det krävs större engagemang från medlemmarnas sida att bygga upp föreningen.

h) Ordförande beskrev de olika projekt som görs av integrationsansvariga Wais Waisy och Bahar Sahi, bland annat: ”aktiviteter för Afghanska kvinnor i Stockholm” och ”utställning av Afghanska kultur”.

i) Ordförande uppskattade medlemmarna som jobbade och varit aktiv under året.

– Mötesordförande tackade Nasim Sahar, och uppskattade hans bidrag till Föreningen. Mötesordförande utredde den finansiella kostnaderna som hade skett under året och tyckte att allt har gått positivt.
– Mötesordförande tillsammans med medlemmarna röstade att före medlemmar i styrelsen blir av med sitt ansvar( Styrelsen fick ansvarsfrihet ), medlemmarna avgick från sina poster, bestämdes att valet ska ske på slutet av mötet. Mötesordförande tillsammans med utredningskommittén tyckte att de har gjort ett bra jobb under årets gång.

Därefter fick medlemmar tid att ställa frågor till Ordförande Nasim Sahar, alla fick övertygande svar till sina frågor.

Fika rast för 15 minuter; då mackor, kafé och te serverades.

– Valkommittén med ledning av Abdullah Shiwali föreslog att på grund av att ingen har valt att nominera sig till någon post därför de som var medlemmar i styrelsen, ska fortsätta jobba på sina poster. Medlemmarna befall förslaget, fast ändå några fick nya poster. Dessa personer valdes som medlemmar i den nya styrelsen:

1. Ordförande: Nasim Sahar
2. Vice Ordförande: Rahima Ehrari
3. Sekreterare: Amin Wejdan
4. Kultur kommitet: Sayed Khudadad Fetrat , Vice . Shafi Najim
5. Ekonomiansvarig: Rahmatullah Hassan
6. Migration och asyl ansvarig: Simin Aqtash
7. Integrationsansvarig: Wais Waisy och Bahar Sahi
8. Kvinnors ombud, Rahela Atash, samt Zohra Sahar och Khanom Wejdan medhjälpare
9. Social och religiösa aktiviteter: Said Hussein Asghari & Naim Amin
10. Musik ansvariga: Isa Ayobi och Nazir Amir.
11. Idrottansvarig: Wakil Jalali
12. Kulturansvarig: Khodadat Fetrat
13. Valkommittén( Valberedskap ): Abdullah Chevali ordförande, Farida Zeerak, Aziz Hasas, Abdul Hakim Khaliq, Harif Marouf, Shabir wasukht , Naim , medlemmar i kommittén.
6. Revisioner: Assadullah Zeerak ordförande, Wroor, Ghafar Jalali, Sayed Akram Lachin , Hakimi och Abdul Khalil.

Harif Marouf
sekreterare

Mer information på Dari

Dr Assadullah Zeerak , Harif Marof och Simin Aqtash 
Mötesordförande MötesviceordförandeLämna ett svar