Arbetsmarknadsutbildning för kontakttolkar Stockholm

آ ب اف استاکهولم بخاطر تربیه ترجمان به زبان دری شاگرد می پذیرد. این کورسها توسط اداره کاریابی تنظیم میگردد و تمام روز را دربرمیگیرد  غرض معلومات بیشتر  آگهی زیر را مطالعه کنید.

Mål
Kontakttolkar tolkar i huvudsak vid myndighetskontakten mellan personer som inte behärskar svenska och representanter för myndigheten.
MÅL: Möta behovet av tolkar på arbetsmarknaden. Aktuella tolkspråk till nästa start den 4/3-2013 är: Dari, Amariska, Tirginja och Sorani. Två av dessa språk kommer att starta utifrån testresultat/behov.

SYFTE:

Att via kort utbildningsinsats kompetenshöja arbetssökande som vill arbeta som kontakttolkar. Att öka antal utbildade kontakttolkar i Sverige.

Innehåll
Behörigheten som kontakttolk innebär en total utbildningstid på ca 600 timmar/ca 16 veckor. Auktorisationsprovet ingår inte i utbildningen. Datum för auktorisationsprov bestäms av Kammarkollegiet. Det kan ta flera månader mellan proven.

FÖRKUNSKAPSTEST
Urvalstest i svenska språket.

UTBILDNINGEN ska omfatta sex delkurser:
– introduktionskurs, 30 tim
– socialtolkning, 120 tim
– sjukvårdstolkning, 120 tim
– juridikens grunder för tolkar, 120 tim
– juridik påbyggnad för tolkar, 120 tim
– asyltolkning, 35 tim
– tolketik, 5 timmar

Förberedelseträning inför auktorisationsprov, 40 timmar

Huvudinnehållet i kurserna efter introduktionskursen ska vara realia/ämneskunskap, tolketik, tolkningsteknik och tolkningsövningar.
All utbildning ska innehålla både skriftliga realiaprov och muntliga tolkningsprov.

Förkunskaper
Målgruppen är de personer som i den individuella handlingsplanen bedöms behöva denna utbildning. Det är viktigt att arbetssökande som befinner sig i Jobb – och utvecklingsgaranatin, ungdomsgarantin, sökande med funktionshinder, nyanlända invandrare samt långtidssjukskrivna får till gång till utbildningen

Goda kunskaper i svenska och det aktuella tolkspråket.

Yrket kräver att deltagaren har även god allmänbildning, snabbhet, flexibilitet och stor koncentrationsförmågan. Social kompetens är också viktig eftersom tolken kommer att arbeta nära kunden i olika miljöer och situationer.

Övrig information om utbildningen
Utbildningens längd: 16 veckor. Nästa start är 4 mars 2013

Utbildningen söks i samråd med din handläggare. Kontakta din handläggare om du uppfyller förkunskapskraven och vill göra en ansökan.

Så här går det till:
Din handläggare bokar dig till obligatoriskt skriftligt förkunskapstest i ABF huset, Sveavägen 41, den 7/2 eller den 8/2 kl 10-11.30. Testet innefattar svenska och samhällskunskap och du testas både i svenska och ditt hemspråk.

Observera att man måste behärska tolkspråket OCH svenska i tal och skrift för att klara utbildningen. Kursen är intensiv. Det underlättar om du har studievana från högre utbildning/universitet. Du skall ha lägst gymnasienivå¨i svenska.

SISTA ANSÖKNINGSDAG: 6/2-2013

Utbildningsinformation 25/1 hos ABF stockholm, Sveavägen 41.

KURSSTART Måndagen den 4/3 2013.

OBLIGATORISKT TEST Den 7/2 eller den 8/2 kl. 10.00-11.30 görs på ABF Stockholm, sveavägen 41. Kontakta din handläggare för att anmäla dig. Ingen separat kallelse kommer till testet!

 

 

Utbildningsort
111 83 STOCKHOLM

Vem kan erbjudas Arbetsförmedlingens utbildningar?
Se information i faktablad Arbetsmarknadsutbildningar.

Är du intresserad av att delta i utbildningen?
Kontakta din lokala Arbetsförmedling.

http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Yrke-och-framtid/Vara-utbildningar/Sok-yrkesvis.html?url=821430583%2Fafutb%2Fvisautb.do%3Fyrke%3D04%26lan%3D%26lnr%3D45501%26retur%3Dyrke&sv.url=12.554e6fd11d6248daa68000525Lämna ett svar