Afghanskt val i våldets skugga

Ett av de mest kaotiska och osäkra valen i världen just nu är presidentvalet i Afghanistan, som hålls på torsdag. EU har skickat en grupp valobservatörer som ska försöka bevaka att allt går rätt till. Tre svenska valobservatörer ingår i EU:s uppdra 

En av dem är Kim Sundström, som är första ambassadsekreterare vid svenska ambassaden i Kabul. Hon är inte säker på hur det ökande våldet kommer att påverka folkets vilja att gå ut och rösta. Hotet från talibanernas sida om att bojkotta och till och med attackera vallokalerna kan vara avgörande för valdeltagandet, säger hon:

– Det är väldigt svårt att säga huruvida detta har stor inverkan på antalet väljare. Det är någonting som kommer visa sig efter valet. Efter den 20 (augusti) så kommer vi väl se hur vida valdeltagande var, säger Kim Sundström.

Hotet mot vallokalerna sätter säkerheten på första plats både för befolkningen och för den utländska personal som ska övervaka valet. Talibanernas taktik är att skjuta sönder valprocessens legitimitet och genom terroraktioner skrämma folkets vilja att välja en ny västorienterad regering. Det säger en annan av observatörerna, överstelöjtnant Christer Robson.
Han är så kallad långtidsobservatör och har jobbat i flera veckor med de afghanska valmyndigheterna i norra Afghanistan. Inte heller han tycker att säkerhetsläget är det bästa, men han påpekar att man har vidtagit en del åtgärder för att garantera folkets och observatörernas säkerhet.

–  För min del känns det helt okej. Vi är naturligtvis medvetna om att säkerhetsläget inte är det bästa i landet i stort sett. I norra delen av landet, nordväst och nordost, är det sedan länge känt som något lugnare än de södra delarna. Säkerhetsmässigt har vi tagit så många åtgärder som är möjliga. Så jag känner mig trygg, säger Robson.

Men finns det då några garantier för att det afghanska folket verkligen kommer att få möjlighet att kunna rösta på torsdag? Kan ISAF-trupperna och de afghanska säkerhetsstyrkorna stoppa våldet? Kim Sundström, första sekreterare på den svenska ambassaden är inte så säker på det:

– Jag tror inte att man kan prata om garantier  på det sättet. Det är ju att afghanskt val. Med det så innebär det att Afghan National Security  Forces och med deras polisstyrkan och armé är de som ansvarar för säkerheten för det här valet. Så det är de arrangemang som är. Vi hoppas att så många som möjligt ska delta i valet. säger hon.

 Svenska Sida bidrar fram till 2010 med 60 miljoner kronor till den afghanska valprocessen.

Reportrar: Alberico Lecchini och Shakila Edizada
.Lämna ett svar