Afghanskt val enligt planerna‏

CNN och andra nyhetsmedier rapporterade i förrgår att Karzai efter samråd med afghanska Högsta domstolen beslutat att hålla presidentvalet i enlighet med konstitutionen. Det innebär att valet måste hållas senast den 20 april 2009 Amierkanska utrikesdepartementet har i ett uttalande i helgen beklagat sig över Karzais beslut, med motiveringen av att säkerhetsläget inte tillåter val i Afghanistan just nu.
USA:s regering kan ha rätt i sak, men att Afghanistans president öppt skulle bryta mot Afghanistans konstitution verkar inte mindre allvarligt för USA:s regering.
 
Presidentvalet i Afghanistan kommer alltså att hållas inom mindre än två månader.
Det återstår att se om den afghanska armén tillsammans med NATO och de amerikanska truppförstärkningar som ännu inte anlänt, kan skapa tillräckligt med fred för att valet kan hållas på ett tillfredställande sätt i landet. 

Endast hälften, eller 17 000 amerikanska soldater som den amerikanska militärledningen begärt, kommer att anlända till Afghanistan och detta sannolikt efter at tvalet skulle ha genomförts. De amerikanska generalerna har tidigare uppgivit att de inte skulle ha tillräckligt med trupper ens om de fick de 32 000 som ursprungligen var planerat.
 
Problemet med att röstsedlar inte finns i tillräcklig mängd, 213 miljoner dollar saknas för att genomföra valet, samt att valarbetare mördas och kidnappas kvarstår.
 
Karzais beslut var enligt min bedömning ett intelligent drag. Genom att hålla valet inom konstitutionens ramar kan ingen anklaga honom för att bryta mot Afghanistans grundlag.
Den politiska oppositionen i parlamentet kan inte längre automatiskt ogiltigförklara honom som president efter att hans nuvarande mandatperiod går ut.
 
De presidentkandidater som försöker vinna över Karzai får avsevärt svårare att förbereda och finansiera sina valkampanjer. Därför ökar Karzais chanser at vinna. Med tanke på att USA:s regering vill att valet hålls i augusti, samt att många uttalanden från USA:s president, vicepresident och utrikesminister tyder på att de önskar att Karzai ersätts med en annan president, visar att Karzai med sitt ändrade beslut har goda chanser att undanröja den amerikanska regeringens planer på ett regimskifte i Afghanistan.
 
De provinser i vilka säkerhetsläget är så allvarligt att valet sannolikt inte kan genomföras där, befolkas till större delen av människor som ändå inte vill att Karzai skall vinna.
 
Valresultatet kan på grund av inbördeskriget i Afghanistan bli sådant att valet tappar sin trovärdighet. Krav kan ställas på att valet ogiltigförklaras. Karzai kan då med rätta svara att det inte främst är hans uppgift eller kapacitet att få stabilitet i landet. Detta ansvar måste rimligen ligga på NATO. Karzai kan därmed också säga att det inte är hans fel att valet fick ett så dåligt röstdeltagande.
 
Karzai lär knappast kunna ändra sitt beslut om datum för presidentval en tredje gång. Därför blir det mest stpännande att se vilken effekt genomförandet och utfallet av presidentvalet i Afghanistan, får för landets fortsatta politiska och militära säkerhet.
 
I alla lägen lär situationen inte förbättras efter presidentvalet, så länge ingen president får en solid majoritet av rösterna från hela landet, samtidigt som de flesta i sådant fall verkligen röstar. Detta är mycket osannolikt.
 
Situationen kommer sannolikt att bli mer kaotisk efter valet och med en ännu mer försvagad president, oavsett vem som vinner. Situationen blir däremot antagligen inte lika allvarlig som om valet skulle ha hållits i augusti.
 
Utgången av valet kommer säkerligen att påverka situationen för afghanska asylsökande i Sverige.

Thabo 'Muso
Kyrkbacken 27
169 62 SOLNA

Mobil: 0732-301 032
Fax: 08-734 90 90Lämna ett svar