Afghanska Advokatsamfundet‏

Allt är inte elände i Afghanistan…
 
Sedan hösten år 2008 inrättades det afghanska Advokatsamfundet. Samfundet strävar bland annat efter att upprätthålla och förbättra kvalitén hos afghanska advokater. Det verkar även för att propagera för mänskliga rättigheter inom det afghanska rättsväsendet och den afghanska lagstiftningen

Tillkomsten av ett afghanskt advokatsamfund är av stor vikt för afghanska asylsökande. Skälet är att asylsökande via advokater kan efterforksa bevis
som är mycket viktiga i deras ärenden om asyl och uppehållstillstånd.
 
Afghaner som vill gifta sig i Sverige måste ofta införskaffa ett bevis om att de inte är gifta i Afghanistan. Det är en uppgift som ofta kan vara omöjlig och i annat fall tar mycket, mycket lång tid och kostar pengar. Det kräver även kontakter. Även om ett sådant dokument införskaffas är det inte ovanligt att Migrationsverket ifrågasätter äktheten av dokumentet som styrker att man inte gift sig i Afghanistan.
 
Afghanska advokater har däremot rätt att begära utdrag och intyg från domstolarna som styrker att man inte har ingått äktenskap. Advokaterna kan göra detta snabbare och sannolikt billigare än de kontakter man har på plats. Minst lika viktigt är att ett intyg som styrks av en afghansk advokat inte kan ifrågasättas på samma sätt som intyg som införskaffas av privatpersoner.
 
Afghanska advokater har även rätt att begära ut domar från afghanska domstolar. Dessa domar kan till exempel styrka att personer dömts till fängelse eller dödsstraff. De kan begära ut handlingar som styrker att en person åtalats. Sådana dokument är till skillnad från I Sverige inte offentliga och kan därför inte begäras ut av vem som helst. Sådan bevisning är ofta oerhört viktig när man skall styrka sina asylskäl eller skyddsskäl. Som de flesta asylsökande i Sverige vet, brukar Migrationsverket ifrågasätta äktheten hos sådana dokument ännu mer än annan bevisning. Migrationsverket ifrågasätter nästan alltid 
alla former av dokument  från Afghanistan som styrker asylskäl.
 
Om dess dokument införskaffas och intygas av afghanska advokater, kommer Migrationsverket sannolikt att få betydligt svårare att övertyga migrationsdomstolarna om att den bevisning för förföljelse som afghanska asylsökande åberopar, är falsk.
 
Den nya stora förbättringen hos det afghanska advokatsamfundet är att det nyligen skaffat sig en hemsida!
 
Adressen är: http://www.afghanbar.org

Genom den hemsidan kan afghanska advokater kontaktas och anlitas. Jag går inte i god för någon enskild advokat, men vill starkt uppmana alla afghaner i Sverige som söker uppehållstillstånd genom äktenskap eller bevis om förföljelse från den afghanska staten, att vända sig till afghanska advokater via hemsidan. Bevisningen bör samtidigt införskaffas i samråd med ombud i Sverige.

 

Thabo 'Muso
Kyrkbacken 27
169 62 SOLNA

Mobil:               0732-301 032         0732-301 032
Fax: 08-734 90 90

 Lämna ett svar