Afghanistan nära kollaps – men Migrationsverket blundar

Afghanistan nära kollaps – men Migrationsverket blundar


För varje vecka kommer alltmer alarmerande rapporter från Afghanistan. Talibanerna tar över allt fler distrikt, regeringsstyrkorna förlorar områden. Alla som kan ger sig iväg från landet.

Long War Journal bevakar USA:s krig i Afghanistan. I senaste rapporten förutspår de en kollaps av Afghanistan då talibanerna nu vinner områden även i norr. Sedan 1 maj har talibanerna ökat kontrollerade distrikt från 73 till 193, medan områden kontrollerade av regeringen minskat från 115 till 75. Omstridda områden har minskat från 210 till 130 – det är talibanerna som vinner fighterna.

Det är i norr som landets officiella styresmän har sin bas. Om talibanerna tar detta område kan de, i stort sett utan strid, ta andra områden av landet. Flera gånger har talibanerna tagit över områden utan strid då regeringsstyrkorna helt enkelt gett upp och flytt, t.ex. över gränsen till Tadjikistan. De lämnar vapen, stridsvagnar etc. till talibanerna.

Enlig rapporter återinförs nu talibanernas regler för kvinnor, religion mm. i de kontrollerade områdena.

Samtidigt mobiliserar civilsamhället i vissa områden, till stöd för regeringsstyrkorna och på uppmaning från presidenten. Risken för ett allmänt inbördeskrig ökar.

USA har övergett flygbasen Bagram norr om Kabul som sedan 2001 varit basen för USA:s kamp mot talibanerna. Nu befolkas flygplatsen i stället av afghanska medborgare med pengar nog för att ta sig ut ur landet – fortast möjligt.

De s.k. fredsförhandlingarna mellan talibanerna och USA ledde till att talibanerna fick ett internationellt erkännande, att 6 000 av deras krigare släpptes ut ur fängelserna och att USA lämnade landet. Något tecken till att talibanerna är intresserade av fred utan makt finns inte. De ställer inte upp på ”fredsförhandlingar” med Afghanistans regering.

De stora städerna Kabul, Herat och Mazar-e-Sharif brukar anses som relativt säkra. Men nu satsar talibanerna speciellt på att inta de stora städerna, och Mazar-e-Sharif tycks vara intaget. Talibanerna närmar sig nu allt mer Kabul.

Talibanerna kontrollerar nu över halva landytan och ungefär halva befolkningen.

Enligt organisationen AMASO i Kabul ska MoRR, Afghanistans flykting- och återvändardepartement, att omedelbart stoppa utvisningarna till Afghanistan. Det är en upprepning av vad flyktingministrarna sagt under många år.

Migrationsverkets framåtsyftande bedömning

Migrationsverket har i uppdrag att göra en framåtsyftande bedömning inför utvisningarna. I sina rättsliga ställningstaganden om situationen i Afghanistan brukar de hävda att situationen inte förändrats så mycket sedan det senaste ställningstagandet att man ska göra en annan bedömning. Den stegvisa försämringen, som började långt före 2015, blir på så sätt osynliggjord. Andra EU-länder, t.ex. Frankrike, gör andra bedömningar.

Många har frågat Migrationsverket varför de inte kommer med ett nytt rättsligt ställningstagande, i likhet med andra länder. Svaret är att de väntar på sommarens rapporter från EASO (European Asylum Support Office, ett EU-organ) och UNAMA (United Nations Assistant Mission in Afghanistan). Det nya rättsliga ställningstagande räknas med bli klart i september – oktober 2021. Tills dess grundar man sina bedömningar på ställningstagandet från juni 2020, vilket i sin tur grundar sig på uppgifter från 2019.

När man alltså idag gör en framåtsyftande bedömning beträffande en asylsökandes möjlighet att vara säker i Afghanistan och få ett drägligt liv där grundar man sig på mer än två år gamla uppgifter.

Migrationsverket brukar hänvisa t.ex. ateister, kristna, hbtq-personer, till de stora städerna där de anses kunna leva relativt öppet. Men många av dem som sökt sig till Sverige är hazara, och våldsdåden framför allt i Kabul har speciellt riktat sig mot hazara. Migrationsverket anser också att släktfejder i generationer inte finns, och att man kan gömma sig för sina personliga fiender i de större städerna. De som är insatta vet att internflykt inte är möjligt, och att man inte kan gömma sig i Afghanistan.

Den onödiga flyktingkrisenLämna ett svar