محمد سردار تیموری در مسابقات پهلوانی میان دوازده کشوردر پولند مقام اول را دریافت نمود

محمد سردار تيموري قهرمان سویدن در وزن 86 کیلو گرام و عضو تیم ملی  سويدن در پهلوانی ( کشتی ) كه درمسابقات پهلوانی  از تاريخ 2018/10/13 الي 2018/10/14 در كشور پولند بين دوازده كشور برگزار گردیده بود موفق به احراز مقام اول وکسب طلا گردید.

محمد سردار تیموری برادر فرید تیموری که بیشتراز چهار سال است در ورزش پهلوانی قهرمان سویدن میباشد.

انجمن افغانها در سویدن این موفقیت را درقدم اول به محمد سردار تیموری و فرید تیموری و تمام خانواده این ورزشکاران و تمام افغانها تبریک و تهنیت گفته موفقیت های مزید برایشان ارزو مینماید.Lämna ett svar