فرخنده باد روز مادر

بزرگداشت از روز مادر در کشور های مختلف به روز ها و تاریخ های مختلف بعمل می آید . در سویدن از سال 1919 بدینسو در آخرین یکشنبه ماه می از روز مادر تجلیل صورت میگیرد. امسال روز مادر در سویدن  مصادف میگردد به 27 ماه می   2018. در حالیکه در افغانستان از سال 1346 ه ش( 1967م) بدینسو  بتاریخ 24 جوزاز روز مادر  تجلیل بعمل می آید .

انجمن افغانها در سویدن روز خجسته مادر را به تمام مادران تبریک و تهنیت میگوید.پیام انجمن افغانها بمناسبت روز مادر درسویدن

قرار است فردا یکشنبه مورخ 27 می 2018 از ساعت 14.30 الی 15.30 از طرف شورای زنان انجمن افغانها  در فیسبوک افغانهای سویدن برنامه اختصاصی بمناسبت روز مادر بطور زنده پخش گردد.  Lämna ett svar