گزارش فعاليت يکساله هيئت اجرائيه انجمن افغانها اپريل 2010 الي اپريل 2011

به نام خداوندبزرگ ،  بخشاينده و مهربان
هموطنان نهايت عزيز !
حضور گرم وصميمانه شما معززين را در جلسه سالانه  انجمن افغانها در سويدن  از تهء دل خوش آمديد ميگوئيم . حضور شما بزرگان يگ گام بزرگ ديگري است ، به خاطر بقای فرهنگ ملی وارزش هاي  معنوی و مذهبی مان و اتحاد افغانهاي سويدن و ادامه همان تلاشهاي است که بزرگان ما 17 سال پيش طي گردهمايي هاي مختلف نهادي را ايجاد کردند و نام آنرا انجمن افغانها در سويدن گذاشتند. وقتي ما در مورد انجمن افغانها در سويدن حرف ميزنيم ، حتماٌ در مورد اساسگذاران آن مي انديشيم . از شادروان دکتور پرواني به عنوان اولين رئيس انجمن ، از زنده ياد دکتورآتش رئيس جلسه موسسين انجمن افغانها در سويدن ، از مرحومين  مديرصاحب صبور و مديرصاحب مهمند از فعالين انجمن و سرانجام از زنده ياد سلام خان چهارمين رئيس انجمن افغانها ياد مينمائيم و به روح آن مردان بزرگ دعا ميکنيم

 

 

خوشبختانه انجمن افغانها ،  بزرگاني هم دارد که تا همين اکنون در پايداري انجمن و تقويه بيشتر آن از هيچگونه تلاش ها دريغ نمي ورزند ورهبري کنوني انجمن را در عرصه هاي مختلف کمک وحمايت مينمايند .  به عنوان نمونه در کنار بزرگان ديگر از حمايت  محترم عبداله شيوالي و محترمه فريده زيرک روساي قبلي انجمن افغانها يادآوري و ابراز سپاس مي نمائيم .  برعلاوه هستند معززين  که در ترکيب هيئت رهبري انجمن نبوده اما پيوسته بخاطر تقويه انجمن افغانها تلاشهاي خستگي ناپذير انجام ميدهند.  
انجمن افغانها به عنوان يک نهاد اجتماعي ـ فرهنگي و از لحاظ سياسي غيروابسته طي مدت بيشتر از هفده سال در سويدن فعاليت نموده ويکي از قديمي ترين نهاد هاي اجتماعي افغانها در سويدن ميباشد. يکي از خصوصيات بارز اين انجمن عدم وابستگي سياسي و مردود دانستن هرنوع تبعيض :  زباني، ملیتی ، قومی ، سمتی و مذهبي بوده و در فعالیتهای خود مصالح ملی، ارزشهای تاریخی وفرهنگی افغانستان و دفاع از حقوق افغانها را در نظر دارد.
هيئت اجرائيه انجمن طي دوره يکساله برطبق همين اصول فعاليت نموده در برخي عرصه ها تلاشهاي مفيد انجام داده ودستآورد هاي معين وجود دارد واما در بعضي عرصه ها کمبود هاي معين در کار هيئت اجرائيه موجود ميباشد .
اکنون  بطور مختصر از فعاليت هاي انجام شده يادآوري شده و سپس پيرامون کاستي ها و کمبود هاي موجود حرف زده خواهدشد .
طي مدت يکسال نه  جلسه نوبتي ، يک جلسه فوق العاده هيئت اجرائيه و يک جلسه عمومي افغانها تدوير يافته است .در پرتو تصاميم جلسه عمومي افغانها  دوبار با مسوولين نهاد هاي افغاني در ستوکهولم نشست کاري گرفته شد که در آن مسايل مربوط به ايجاد اتحاديه سراسري افغانها و ايجاد يک مرکز فرهنگي افغانها تفاهمات صورت گرفته است.
در کار ايجاد اتحاديه بين المللي مهاجرين افغان در مسکو اشتراک صورت گرفت . نماينده انجمن افغانها در سويدن در تدوين اساسنامه اتحاديه بين المللي و سازگاري آن با روحيه اساسنامه انجمن افغانها در سويدن  و غيروابستگي سياسي و مردود دانستن انواع تبعيض ودفاع از حقوق افغانهاي برون مرز دراصول آن بازتاب يافت، سهم فعال گرفت .
در عرصه فرهنگي
بخش فرهنگی انجمن افغانها تحت رياست آقاي فطرت  در مدت یکسال گذشته باوجودیکه امکاناتی در دست نداشته توانسته است فعالیت های ذیل را بانجام برساند.
1 ـ همکاری در راه اندازی اجلاس بزرگ انجمنها
2ـ تدویر محفل بزرگداشت از  استاد سراهنگ و احمد ظاهر.
محفل شانداری به ابتکار انجمن افغانها در رستورانت آرین واقع لیدینگو برگزار گردید. محفل که با قرائت اشعار و مقالات به ارتباط موضوع ادامه یافت و باهنرمندی آوازخوانان جوان و با استعداد افغان رنگ و رونق بیشتر یافت و مورد استقبال حاضرین قرارگرفت.
دربخش اشعار و مضامین ادبی هریک خانمها فریده زیرک رئیس اسبق انجمن افغانها، فوزیه ابوی، شهناز و مهر انگیز و همچنان آقایان عالمی،غوربندی و کوهستانی سهم گرفتند و اشعار و مضامین ادبی شان را به خوانش گرفتند.
در بخش موسیقی آوازخوانان و نوازندگان خوب و با استعداد کشور هریک عظیم حساس، ضیارهین، حارث امیر، مسعود، ادریس کوهستانی، فایز امیر، رمان حساس،سهراب حلیم،یحیی احمدزی و آرمان کوهستانی بدون اخذ حق الزحمه هنر نمایی کردند و خاطر اشترک کنندگان محفل را شاد ساختند که ازهمه ای آنها ممنونیم.
در جریان محفل غذای گرم نیز سرویس گردید و با اهدای دسته های گل برای هنرمندان این محفل شاندار خاتمه پذیرفت.
3 ـ محفل دیگری بمناسبت تجلیل از عید سعید فطر و نودمین سالروز استرداد استقلال کشور  راه اندازی گردید که اين  نیز در رستورانت لیدینگو برگزارشد. درین محفل میرویس جان همراه ، طلامحمد و ذاکرجان مودودی به موسیقی و آوازخوانی پرداختند وفضای محفل را دلنشين و بسيارگرم  ساختند. هنرمند خوش صدا و محبوب ميرويس جان همراه و ذاکر جان مودودي بدون دريافت حق الزحمه براي افغانها کنسرت دادند و عيد افغانها را دلپذيرتر و شادتر ساختند . انجمن افغانها از اين عزيزان ابراز سپاس مينمايد. درین محفل همچنان غذای سنتی افغانی سرویس گردید.

4ـ همکاری در تدویر محافل شورای زنان انجمن
5ـ ریزرف لوکال مجانی برای تدویر جلسات انجمن
6ـ شرکت در جلسات ایام محرم به نمایندگی از انجمن و ایراد بیانیه
7ـ اجرای دو مصاحبه ای رادیوئی با رادیو های ایرانی سویدنی در رابطه به موضوعات افغانستان
8ـ نوشتن مقالات بیانیه ها و پیامهای مربوط به انجمن و نشر آن در سایت انجمن افغانها.
9 ـ به کمک محترم انورفرزام نشست هاي حلقه مطالعاتي از سر گرفته شد وبه اساس همين نشست هاي حلقه مطالعاتي است که ما روز هاي يکشنبه يک اتاقي را در آ ب اف ستوکهولم داريم . 
بخش مالي
درحال حاضربخش مالي انجمن افغانها در وضعيت بد قرارندارد . مبلغ 9320 کرون را از درک حق العضويت جمع آوري شده است.قابل يادآوري است که محترم شفيق اميد مبلغ 1600 کرون حق العضويت خود وهفت تن از دوستان خود به حساب پستگيروي انجمن واريز نموده است . مبلغ 3394 کرون را از درک  رکلام  براي دفتر( آي او ام ) مهاجرين ملل متحد و 400 کرون را براي رکلام ديگر دريافت نموده اما مبلغ سه هزار وپنجصد کرون ديگر را از درک رکلام هنوز دريافت نکرده ايم . دو هزار کرون از درک تصديق و مبلغ 1830 کرون از فروش برنج بدست آورديم و هم چنان مبلغ 1800 کرون را از درک فروش تکت هاي کنسرت که بخاطر دعوت هيئت اجرائيه  انجمن دريافت کرده اما اعضاي هيئت اجرائيه آنرا فروخته وپول آنرا به حساب انجمن تحويل کرده اند. انجمن افغانها مصارف اندکي داشته است . بيشترين مصارف ما در برگزاري تورنمنت فوتبال بود که انجمن مبلغ 6060 کرون پرداخته است و مبلغ 1500 کرون بخاطر عضويت در اداره ورزشي ستوکهولم و حدود 1200 کرون بخاطر سايت افغانها پرداخته است . سايت افغانها تاحال چند بار تغيير سرور داده است .
بخش عمده قرضداري انجمن افغانها از درک کرايه لوکال هاي ورزشي براي فوتبال  که برانجمن افغانها جبراٌ تحميل گرديده بود ، به کمک محترم رحمت الله حسن مسوول بخش مالي توسط خانم فرشته حضرتي پرداخته شد که انجمن افغانها از اين کمک خانم فرشته حضرتي ابراز سپاس مينمايد.
اکنون در حساب انجمن مبلغ 12560 کرون موجود ميباشد. اگر دراين روز ها مبلغ 5500 کرون وعده داده شده پرداخته شود ، اين مبلغ به 18060 کرون خواهد رسيد.
در بخش امور مذهبی
کار عمده ای که درین راستا صورت گرفته برگزاری مراسم عاشورا به سرپرستی محترم سیدحسین اصغری را میتوان یاد آوری کرد مراسم محرم که در شب ششم محرم شروع و شب یازدهم خاتمه پذیرفت در روز دهم محرم که مصادف به روز شهادت حضرت امام حسین میباشد از جانب هيئت اجرائيه انجمن افغانها  رئیس انجمن، آقای وجدان منشی، آقای عالمی مسئول امور دینی، آقای نعیم امین عضو کمسیون امور دینی و آقای فطرت مسئول بخش فرهنگی اشتراک ورزیده بودند.
آقایان اصغری، عالمی و فطرت از جمله سخنرانان مجلس بودند.
اعلانات فوتي و فاتحه در سايت افغانها پيوسته نشر گرديده است

در بخش انتگريشن
مسوول بخش انتگريشن آقاي ويسي به تاريخ 24 جنوري 2011 يک ملاقاتي را با يکي از کارمندان وزارت انتگريشن تدارک ديد که در آن  رئيس انجمن افغانها  و اقاي ويسي واز جانب وزارت انتگريشن يک کارمند آن وزارت  آقاي تومي تيلسيو    اشتراک ورزيدند. در اين ملاقات در مورد انجمن افغانها معلومات مفصل داده شد و از جانب آنوزارت پيرامون کار هاي آن وزارت معلومات مفيد ارائه شد و سپس مراجع کمک دهي آن وزارت به نهاد هاي اجتماعي مهاجرين معرفي گرديد
دربخش زنان
خوشبختانه دراين دوره کاري هيئت اجرائيه شعبه زنان انجمن افغانها بسيار فعال بود وبرنامه هاي بسيار عالي برگزارنمود  . ميتوان از سه نشست خانم ها نام بردکه اشتراک خانم هاي افغان در آن چشمگير بوده است . دردوبرنامه زنان ،  موسيقي زنده بود که توسط ذاکرجان مودودی مجاني اجراگرديده و مورد پسند همه قرار گرفته بود . دراين دوبرنامه شعبه زنان انجمن خودکفا بود ، زيرا موسيقي و لوکال تقريباً مجاني تهيه شده بود . در برنامه سومي خانمها که به مناسبت هشتم مارچ روز بين المللي زنان جهان گرفته شده بود ، انجمن افغانها صرف 468 کرون هزينه داشت . دراين محفل بيشتر از 150 خانم و اطفال شان اشتراک داشتند که اين رقم بالاتر ازظرفيت گنجايش لوکال بود . با وجوديکه دراين برنامه موسيقي زنده نبود اما وسايل پخش موسيقي مجاني که از طرف” انجمن همبستگي با افغانستان ”در اختيار ما گذاشته شده بود  ، برنامه به شکل  بسيار عالي برگزار شد . در بخش تهيه غذا آشپز ماهر آقاي عيسي توانا همکاري کرده وغذاي لذيذ افغاني را بدون دريافت حق الزحمه پخت وپز کرده وبه قيمت تمام شد ، براي حاضرين محفل سرويس نمود. گرچه غذا کمبود شد زيرا غذا براي هفتاد نفر در نظر گرفته شده بود اما تعداد حاضرين وبويژه  تقاضا براي صرف آن زياد بود. انجمن افغانها بخاطر ارج گذاري از مقام زن مبلغ 800 کرون را براي خريداري گل تخصيص داد و براي هر زن افغان يک يک شاخچه گل توسط مسوول شعبه زنان محترمه راحله آتش اهدا گرديد.  انجمن افغانها از فعاليت هاي محترمه راحله آتش و ساير همکاران ايشان قدرداني مينمايد و اميدوار است که اين فعاليت ها بيشتر گردد.

در بخش پناهندگي
يکي از بخش هاي مهم فعاليت  انجمن ، دفاع از حقوق پناهجويان افغان است. دفاع از حقوق مهاجرين افغان هميشه در سرخط وظايف انجمن افغانها قرار داشته است . در دوره گذشته محترم قاضي که سالها در عرصه پناهندگي فعاليت هاي چشمگيري انجام داده بود و طي دو دوره مسوول بخش تعيين شد ، متاسفانه در همين دو دوره  نظر به مصروفيت ها ومسافرت ها ي پي در پي نتوانست که در جلسات هيئت اجرائيه سهم فعال بگيرد. جلسات کميسيون امور پناهندگي که يکي از فعالترين کميسيون هاي انجمن بود ، تدوير نيافت . اما اين به اين مفهوم نيست که هيچ کاري درين عرصه انجام نيافته است . هم محترم قاضي ، هم  محترم فرزام و هم رئيس انجمن افغانها  که اعضاي کميسيون امور پناهندگي بودند بطور انفرادي در بخش هاي مختلف امور پناهندگي سهم هاي ارزنده گرفته اند . دراين مدت پناهجويان را در قسمت حقوق پناهندگي ، ترجمه  و معرفي وکلاي باتجربه که با افغانها کار نموده اند ، کمک کرده اند.  اعضاي کميسيون امور پناهندگي انجمن ارتباط نزديک با پناهجويان داشته و اکثريت پناهجويان افغان در سراسر سويدن از مشوره هاي اعضاي کميسيون برخوردار شده اند . اين مشوره ها از طريق تيلفون و تماس هاي شخصي و هم از طريق سايت افغانها صورت پذيرفته است . يکعده پناهجويان به اثر کمک انجمن افغانها اقامت دريافت نموده اند. بسيار کمي از پناهجويان افغان اند که از بخش پناهندگي انجمن اطلاع نداشته ويا از مشوره هاي آن مستفيد نشده باشند.
در آستانه سومين سالگرد اخراج دسته جمعي افغانها نشستي به تاريخ 26 جنوري 2011 در خانه کلتور ستوکهولم به اشتراک خانم گونيلا بوساوس ژورناليست و مدافع حقوق پناهجويان که مدت 25 سال دراين عرصه مبارزه نموده ، صورت گرفت که در آن در مورد دوسيه هاي آنعده پناهجويان افغان که زماني اقامت يکساله داشته ومدت طولاني در سويدن زندگي کرده اند، بحث هاي انجام يافت.
خانم گونيلا در همکاري با انجمن افغانها در يک برنامه تلويزيوني کانال اول سويدن فوروم بزرگ  تحت نام ” سويدن : کشور پناه پذير” انجام داد که به نمايندگي از مهاجرين بطور عام و پناهجويان افغان  بطور خاص صحبت نمود. در اين فوروم اشخاص مطرح وبا صلاحيت از کميشنر اتحاديه اروپا ، نماينده وزارت مهاجرت ، رئيس عمومي اداره مهاجرت ، رئيس محکمه مافوق مهاجرتي گرفته تا نماينده کميشنري ملل متحد در امور مهاجرين ، صليب سرخ ، عفو بين الملل  ونمايندگان نهاد هاي مدافع حقوق مهاجرين اشتراک داشتند.   
رئيس انجمن افغانها در ارتباط با وضعيت پناهجويان افغان با کانال تلويزيون چهارم سويدن مصاحبه انجام  داده که در بخش خبري پخش گرديد . مصاحبه ها با کانال يک راديوي سويدن هم  مستقيم  و هم آماده شده  انجام داده شده است .  مصاحبه ها با راديو پژواک در عرصه هاي مختلف منجمله پناهندگي صورت گرفته است .
رئيس انجمن افغانها درکار« کانگرس بین المللی مهاجرین افغان » که از 13 الی 16 جولای 2010 در شهر مسکو دایر گردیده اشتراک ورزيد. قابل تذکر است که برعلاوه  شخصیت های علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، مسّوولین اتحادیه ها، انجمن ها و کانون های اجتماعی افغانی در کشور های مختلف ، يک هیأت  از مقامات دولتی جمهوری اسلامی افغانستان ( 4 سناتور و 4 عضو ولسي جرگه پارلمان ، معين هاي وزارتهاي امور مهاجرين و عودت کنندگان و امور سرحدات اقوام و قبايل)  اشتراک داشتند.
نماينده انجمن افغانها در سويدن ضمن صحبت پيرامون معضلات پناهجويان وپناهندگان افغان مقيم سويدن از  معين وزارت امور مهاجرين  درباره چگونگي تمديد قرار داد سه جانبه ميان سويدن ، افغانستان و کميشنري عالي ملل متحد در امور پناهندگان ؛ در مورد اعمار پرورشگاه  براي اطفال پناهجوي  تنها ( بدون  سرپرست ) در کابل ، سوالاتي نمود که آقاي  انجنير عبدالرحيم معين  وزارت امور مهاجرين و عودت كننده گان اطلاعات مفيد و موضعگيري آن وزارت را بيان نمودند

انجنير عبدالرحيم معين  وزارت امور مهاجرين و عودت كننده گان در” کانگرس بين المللي مهاجرين افغان ” اعلام داشت که  براي وي اخراج اجباري مهاجرين افغان قابل پذيرش نبوده وازينرو  وي مخالف تمديد قرار دادسه جانبه ( ميان افغانستان ، سويدن وکميشنري عالي ملل متحد در امور پناهندگان ) ميباشد . او همچنان با ايجاد پرورشگاه در کابل غرض جابجا سازي مهاجرين زير سن مخالفت ورزيد
معين وزارت امور مهاجرين و عودت كننده گان علاوه نمود که در مورد تمديد قرارداد سه جانبه با سويدن پرنسيپي مطرح ميگردد و آن اينکه  تقاضاي پناهندگي تمام افراديکه در معرض اخراج اجباري قرار دارند بادرنظرداشت اوضاع فعلي کشور مورد بررسي مجدد قرار گيرد.
به تاريخ 6 مارچ 2011 اعضاي رهبري انجمن افغانها ملاقاتي با محترمه منيژه باختري سفيرکبير افغانستان در کشور هاي سکنديناوي انجام داد. در اين ملاقات از جانب انجمن افغانها  پیرامون فعالیت انجمن افغانها در سویدن در بخشهای مختلف بخصوص در بخش امور پناهندگی وبويژه آغاز اخراج پناهجويان افغان و همچنان تفاهمات قبلي با مسوولين افغان در قسمت مردود دانستن اخراج اجباري پناهجويان افغان معلومات مفصل ارائه شد و در مورد علتهای بی ارزش بودن اسناد هویت اتباع افغانستان نزد ارگانهای رسمی سویدنی نیز تبادل نظر صورت گرفت

در بخش ورزش
در بخش ورزشي دراين دوره کاري ، مشکلات هاي ناشي از قيودات لوکال ورزشي رفع شد . با پرداخت قرضداريهاي گذشته از بابت کرايه لوکال هاي ورزشي که ناخواسته برانجمن تحميل شده بود ، انجمن افغانها فعاليت هاي ورزشي خود را از سرگرفت . انجمن افغانها عضويت خود را با پرداخت قرضداري و حق العضويت سالانه 1500 کرون  دراداره ورزشي ستوکهولم اعاده ساخت . رئيس انجمن افغانها مسئله عضويت انجمن را در اداره ورزشي ستوکهولم شخصا تعقيب نموده و با ارائه لست ورزشکاران افغان و اهميت آن براي افغانها عضويت انجمن را اعاده نمود وامکانات عملي غرض تمرينات  مجاني در بخش هاي معين ورزشي و برگزاري محافل و نشست هاي انجمن با تخفيف  را مهيا ساخت.
اکنون شعبه ورزشي انجمن در سه بخش  فعال ميباشد . فوتبال ، واليبال و کريکت .
آقاي وحيد اعرابي مسوول شعبه  ورزشي  ، پنجمين  تورنمنت فوتبال بين الافغاني تحت نام ” جام دوستي افغانهاي سويدن ” با اشتراک هفت تيم فوتبال افغانهاي سويدن بتاريخ 10 اکتوبر 2010  در شهر ستوکهولم  را سازماندهي نمود.
مسوول شعبه ورزشي و رئيس انجمن افغانها ،  اشتراک ورزشکاران را در تورنمنت فوتبال بين الافغاني خيرمقدم گفته و هدف برگزاري تورنمنت را حمايت و تشويق ورزشکاران افغان ، تحکيم دوستي ، همکاري و وحدت ميان افغانها عنوان نموده وموفقيت هاي مزيد براي ورزشکاران آرزومندي نمودند.دراين تورنمنت  تيم هاي الف وب  کابل ( ستوکهولم ) ، تيم فوتبال دالرنا ، تيم فوتبال آريانا ، تيم فوتبال يوسدال ، تيم فوتبال ترانوس و تيم فوتبال اوپسالااشتراک داشتند.
درين تورنمنت تيم هاي فوتبال کابل الف  ( ستوکهولم )  ، دالرنا و ترانوس به ترتيب به مقام هاي اول ، دوم وسوم نايل گرديدند. دراين تورنمنت انجمن افغانها مبلغ 6060 کرون پرداخت.
تيم کريکت افغانها توسط ورزشکار بسيار جوان  وکيل جان جلالي ايجاد گرديد. او در برگزاري تورنمنت کريکت که به تاريخ 26 فبروري آغاز وبه تاريخ 27 فبروري در يک تالار ورزشي سربسته در شهر ستوکهولم برگزار گرديد ، سهم گرفت و کپ قهرماني تورنمنت را نصيب تيم کريکت افغانها ساخت
دراين تورنمنت به تعداد 10 تيم در دو گروپ مسابقه دادند و تيم افغانها بنام ” تيم کريکت نکه ”   در آخرين مسابقه  فينال با سگتونا تيگرش بازي نمود و برنده تورنمنت شناخته شد. کپ قهرماني را جوان با استعداد وورزشکار موفق وکيل جان جلالي بدست آورد. انجمن افغانها اين موفقيت بزرگ جوانان افغان را به کپتان تيم وکيل جان جلالي تبريک وتهنيت ميگويد.
تيم سرشناس واليبال افغانها تحت نظر ورزشکار پرتلاش آقاي اجمل حبيبي دوباره به تمرينات خويش آغاز نمود. يک لوکال تمرين شب هاي جمعه در ميبوري پلتسين براي يک ترمين گرفته شده است و من اميدوار هستم که اين تيم ورزيده بتواند لقب قهرماني خود را در ميان مهاجرين سويدن دوباره اعاده کند.
اکنون چهار نفر از ورزشکاران افغان ( هر يک اقايون وحيد اعرابي ، جمشيد ميرباز ، وکيل جلالي و پامير عالمي)  به اداره ورزشي ستوکهولم معرفي شده اند تا لوکال هاي ورزشي را غرض تمرين رزرف نمايند. 
سايت انجمن افغانها
سايت  افغانها يکي از سايت هاي مطرح برون مرزي افغانها بوده که توسط  جوان بااستعداد، نقيب جان اسلمي با استفاده از سيستم پيشرفته ” داتا باز ” ديزاين  گرديده است . سايت افغانها در يکسال کاري مانند سالهاي گذشته مسايل مربوط به افغانهاي داخل سويدن در عرصه هاي مختلف پناهندگي ، اجتماعي ، فرهنگي ، مذهبي و همچنان حوادث و قوانين جديد در جامعه سويدن پرداخته است. در بخش پناهندگي غني ترين مطالب را دارا بوده و هر اقدام ، هر مقرره مهر قانون جديد در سايت انجمن نشر شده و ازينرواسايت افغانها سايت موردپسند پناهجويان افغان ميباشد. قابل ياددهاني است که از همکاري آقاي فطرت مسوول فرهنگي انجمن و اقاي ضيادانش در ارسال مضامين جالب به سايت افغانها ابراز امتنان گردد  . مسوول تخنيکي سايت آقاي نقيب جان اسلمي سايت را با فونکشيون هاي مختلف غني ساخته و به غناي سايت افزوده است که مورد علاقه جوانان افغان سويدن وحتي در کشور هاي مختلف قرار گرفته و در ظرف دوسال بيشتر از 770 نفر ميرسد. نظر به اناليز گوگل مشاهده کنندگان سايت صرف در مدت يکماه ( 8 مارچ 2011 الي 7 اپريل 2011 به 10468 نفر از 74 کشور جهان رسيده است .
در کشور هايکه بيشتر سايت افغانها خوانده ميشود ، عبارتند از : سويدن ، ايران ، ناروي ، دنمارک ، جرمني ، ايالات متحده امريکا ، افغانستان ، فنلند و کانادا ميباشد. از همينرو سايت افغانها چندي قبل مورد حمله بدخواهان قرار گرفته و حتي مدت يکهفته نظر به حمله ويروسي از فعاليت بازمانده بود.

هموطنان نهايت عزيز !
اين بود کارکردهاي مختصر ما در يکسال گذشته ، اما بطور طبيعي نواقص و کمبوديهاي بيشمار و اشتباهاتي در امور داشتيم . يکي از عموده ترين نقص کار ما اين بود که ما نتوانستيم برنامه کاري     ( پلان کار )داشته باشيم . اين وظيفه در اجنداي تمام جلسات هيئت اجرائيه قرار داشت اما تا روز اخير تحقق نيافت . در بخش فرهنگي نتوانستيم که برنامه هاي خوب در روز هاي ملي وتاريخي و بخصوص نوروز ، عيد واستقلال داشته باشيم . ممکن دلايل فراوان براي اجرا نکردن آن داشتيم .
دربخش امور پناهندگي  که پيوسته يکي از بخش هاي پيشتاز انجمن بوده سکتگي فراوان بمشاهده رسيده ، جلسات کميسيون مجرب امور پناهندگي تدوير نگرديد ، سيمينار ها ، ملاقات ها با اعضاي پارلمان و مسوولين اداره مهاجرت انجام نيافت.
در بخش هاي ورزشي واليبال و فوتبال عدم علاقه گي  بمشاهده ميرسد و بخصوص در بخش فوتبال بعد از راه اندازي تورنمنت تمرينات اين بخش متوقف گرديده است.
انجمن افغانها فکر ميشود که يگانه انجمني است که کمک هاي دولتي اخذ نميکند . گرچه انجمن بخاطر دريافت اين کمک ها و تدوين پروژه ها يک عضو انجمن را به کورسهاي مسلکي معرفي کرد و مبلغ حدود 400 کرون هزينه کورس را نيز پرداخت ، اما پروژه تدوين نشد . دليل اينکار ناوقت مطرح کردن آن و کمبود اجرا کنندگان پروژه است  . اميدواريم در جلسه کنوني اشخاص پرتلاش و پرکار دراين عرصه موظف گردند. يکي از عرصه هاي که ما نتوانستيم به آن توجه کنيم بخش امور جوانان است . بخش هنري و جوانان ما ابتکار کاري نداشته و به کار بخش شعبه فرهنگي اکتفاء ورزيده است. يکي از کمبود اساسي کار عدم همکاري فرهنگيان وقلم بدستان ما با سايت افغانهاست. صرف آقاي فطرت و گاهي آقاي ويسي با سايت همکاري نموده اند . همکاري دوست نهايت عزيز آقاي ضيا دانش است که مطالب بسيار جالب وخواندني را براي سايت افغانها ارسال ميدارد که ازاين همکاري شان سپاس بي پايان . يکي از عرصه هاي مهم کار هماهنگي با نهاد هاي فرهنگي در ستوکهولم است که ما در روشني فيصله هاي جلسه وسيع افغانها  دو نشست با اين نهاد ها داشتيم . دراين جلسات مسايل بسيار مبرم وحياتي براي افغانهاي سويدن مطرح شد . يکي از اين مسايل مسئله ايجاد يک مرکز فرهنگي افغانها ويا مسجد افغانها وهمچنان ايجاد يک اتحاديه سراسري افغانها در سطح ستوکهولم و سويدن بود که در اجنداي امروزي مجمع عمومي انجمن گنجانيده شده است . ما اميدوار هستيم که مجمع عمومي انجمن افغانها بتواند مسايل مربوط به خود انجمن ومسايل مبرم مربوط به تمام افغانها را در يک فضاي صميمانه و افغاني مورد بحث سازنده قرار داده و تصاميم سازنده وعقلاني در زمينه اتخاذ نمايد .
براي هر يکي از شما عزيزان در زمينه موفقيت آرزو مينماييم . تشکر از توجه تان

پايان

نسيم سحر

رئيس انجمن افغانها در سويدنLämna ett svar