دیپورت 16 پناهجوی افغان به روز سه شنبه

قرار است یک گروپ حد اقل 16 نفری پناهجویان افغان تحت مراقبت در نظارتخانه اداره مهاجرت واقع مارشتای استاکهولم به روز سه شنبه مورخ 12 نومبر به کابل دیپورت گردند

طبق یک خبر به تعداد 16 پناهجوی افغان در نظارتخانه اداره مهاجرت واقع مارشتای استاکهولم ، به تعداد 3 نفر از پناهجویان افغان در نظارتخانه اداره مهاجرت در فلن ،  3الی 4 نفر در یاوفلی ، 4 الی 5 نفر در کولیرید یوتیبوری منتظر دیپورت به افغانستان اند

طبق یک گزارش ، امروز دیپورت شده گان افغان از سویدن تظاهراتی در مقابل پارلمان افغانستان را ه راه انداخته بودند

 

 این در حالی است که جناب انوری وزیر مهاجرین افغانستان در پارلمان افغانستان مورد استیضاح قرار گرفت اما سلب اعتماد نشد. باوجودیکه شکریه بارکزی عضو پارلمان افغانستان که چندی قبل با انجمن افغانها دیدار نموده بود و وزیر را متهم ساخت که با گرفتن تحایف از کشور های خارجی دیپورت پناهجویان را می پذیرد و همچنان جناب بشر دوست عضو پارلمان افغانستان از وضعیت بد پناهجویان افغان در ایران صحبت نمود ، اما جناب انوری برائت حاصل نمود و بحیث وزیر مهاجرین افغانستان باقی ماند

http://www.youtube.com/watch?v=6jS_SWbPLoI 

این در حالی است افغانستان میخواهد در این روز ها سفارت خود را در استاکهولم گشایش دهد 

در حالیکه سویدن مصمم است که قوای نظامی خود را در سال اینده از مزار شریف فرابخواند و صرف به حضور 50 افسر تعلیمی توافق نموده است

 Lämna ett svar