‎محکومیت  بخاطر لت و‌کوب پنج سال قبل مانع صدور اجازه اقامت دایمی می شود

‎محکومیت  بخاطر لت و‌کوب پنج سال قبل مانع صدور اجازه اقامت دایمی می شود

یک مرد که دارای کار و خانه دست اول است، با توجه به محکومیت بخاطرلت و‌کوب (استفاده از خشونت فزیکی )  پنج سال قبل ، از دریافت اجازه اقامت دائمی محروم می شود.

بر طبق حکم محکمه عالی در امور مهاجرت [محکمه مافوق مهاجرتی ] ، حکم محکمه شک و تردید در مورد نحوه زندگی مورد انتظار او را مطرح مینماید – و این شک به این معنی است که برای این شخص نمیتوان اجازه اقامت دائمی صادر نمود.

این مرد در سال 2016  اقامت سیاسی درجه دوم یعنی نیاز به حفاظت الترناتیفی و اجازه اقامت موقت دریافت نمود . وی در سال 2021 در رابطه با درخواست جهت تمدید اجازه اقامت ، برعلاوه درخواست غرض دریافت اقامت دائمی نیز ارایه کرد .

اداره مهاجرت سویدن درخواست وی را برای اجازه اقامت دائمی رد نمود‌و در عوض اجازه اقامت موقت و اجازه کار را تا نوامبر سال جاری برایش تمدید کرد.

اداره مهاجرت در فیصله خود تذکر داد که او در سال 2017 به دلیل لت و کوب همسر اسبق اش به حبس تعلیقی و یا شرطی [ villkorlig dom ] محکوم شد و این حکم محکمه ( حبس تعلیقی ) در ارزیابی سبک زندگی مورد انتظار او در نظر گرفته خواهد شد.

‎محکمه در امور مهاجرت فیصله و یا قضاوت اداره مهاجرت  را مورد تایید قرار داد ، اما پس از درخواست تجدید نظر، محکمه‌عالی در امور مهاجرت اجازه بررسی این دوسیه را در محکمه مافوق مهاجرتی صادر کرد.

حکم محکمه ، تردید و شک را مطرح میسازد

اکنون مشخص گردیده  که محکمه عالی در امور مهاجرت سویدن ( محکمه مافوق مهاجرتی ) نیز از خط اداره مهاجرت پیروی  می کند و اجازه اقامت دائم را برای این مرد رد می نماید.

برطبق حکم محکمه عالی در امور مهاجرت سویدن مسلماً دلایلی برای اجازه اقامت دائم وجود دارد، اما محکومیت مشروط به دلیل لت و‌کوب ( استفاده از خشونت ) در عین حال شک و تردیدهایی را در مورد نحوه زندگی مورد انتظار وی ایجاد می کند.

در یک «ارزیابی کلی و آینده‌نگر»، محکمه‌ عالی در امور مهاجرت معتقد است که این تردید و‌شک به این معناست که در حال حاضر نمی‌توان به مرد اجازه اقامت دائم اعطا کرد.

ترجمه ن س

منبع : نشریه « حقوق روز»

                                                                                      

Fem år gammal misshandelsdom hindrar permanent uppehållstillståndLämna ett svar