یک مرد 21 ساله افغان به جرم قتل یک زن 90 ساله به 14 زندان محکوم گردید

گفته میشود این مرد افغان که امیرحسین امیری نام داشته و 21 سال عمر دارد یک زن 90 ساله را نخست به قتل رسانده و سپس جسد او را در ”اتاق زباله” یا soprum ترک نموده است. این حادثه در ماۀ اکتوبر سال گذشته در شهر Norsjö سویدن به وقوع پیوست. 
گفته میشود لکه ها یا آثار خون زن مقتول روی جوراب های امیرحسین امیری یافت شده و این بزرگترین سند سارنوال علیه او میباشد. نظر به گفته های سارنوال خانم مذکور با ضرب و جرح در قسمت هایسر، بالا تنه و یک پا به قتل رسیده است.

گفته میشود دلیل این قتل وضعیت بد اقتصادی امیرحسین امیری و ضرورت شدید او به پول بوده است. همچنان گفته شده که نامبرده اندکی قبل از این حادثه به دفتر شاروالی (کمون) مراجعه و شکایت نموده بوده که در ظرف چندین ماه پول بدست نیآورده است. به باور سارنوال این قتل میتواند تلاشی بوده باشد برای دزدی که از مسیر اصلی اش منحرف گردیده و به قتل انجامیده است. همچنان محکمۀ ابتدایی نیز ”تلاش مایوسانه برای دریافت پول” را غیر محتمل ندانسته ولی خاطر نشان میسازد که اشیا قیمتی خانم مذکور دزدی نگردیده بود.

امیر امیری این اتهامات را رد میکند. به باور وکیل مدافع او Linda Sundlöf دلیل موجودیت لکه های خون روی جوراب های امیر این بوده که او بعد از رسیدن امبولانس به محل به ”اتاق زباله” رفته بوده است. امیر بعد از پایان جریان محاکمه به طب روانی فرستاده شده و در آنجا مشخص گردیده که او از کدام ناراحتی جدی روانی رنج نمی برد. 
امیرحسین امیری به 14 زندان محکوم گردیده و قرار است پس از سپری شدن زندان از سویدن اخراج گردیده و با ممنوعیت عمری ورود مجدد به سویدن روبرو شود.

در حکم محکمه همچنان گفته شده هرگاه امیر در هنگام ارتکاب جرم 21 سال عمر میداشت در آن صورت به جای 14 سال به 16 سال زندان محکوم میگردید. به عبارت دیگر او به دلیل این که در هنگام ارتکاب جرم کمتر از 21 سال عمر داشته یک نوع ”تخفیف جزایی” را بدست آورده است. گفتنی است که امیر حسین امیری شش سال قبل زمانیکه 15 ساله بود به سویدن پناهنده شد.  خانواده اش ( مادر،دوخواهرویا برادر ، خانم باردارش) در ایران زندگی میکنند. او قرار است بعد از سپری شدن زندان به افغانستان دیپورت گردد. 
ترجمه و تلخیص از احمد ضیا دانش
منبع خبر
https://www.expressen.se/…/man-misstanks-ha-slagit-ihjal-a…/Lämna ett svar