یک مرد[افغان] مظنون بقتل دو طفلش میباشد

یک مرد[افغان] مظنون بقتل دو طفلش میباشد .

با تاسف فراوان که از یک خبر اسفناک و غم انگیز مطلع شدیم و آن اینکه یکنفرافغان  با دو فرزندش در یک موتر حریق شده شام پنجشنبه در شمال شهر اوپسالا( سویدن ) یافت شده است . مادر این اطفال در شوک است .
انجمن افغانها در سویدن عمیق ترین مراتب تسلیت خود را به مادر اطفال و تمام خانواده مقتول تقدیم داشته برایشان صبر جمیل میخواهد .

بر طبق روزنامه افتون بلادت ( Aftonbladet ) اجساد سه نفر با دو طفل در یک موتر حریق شده در اوپسالا یافت شده است . به گفته سارنوال انی شوبیری( Anne Sjöblom ) به احتمال قوی قتل و خود کشی بوده باشد.
او میگوید که همه چیز دلالت به این میکند که پدر، جان دو طفل خود را میگیرد و سپس خودش خودکشی مینماید . دقیقا که چگونه و چرا انجام یافته در حال حاضر نمیتوان به پاسخ داد .

شام روز پنجشنبه بود که موتر در منطقه Storvreta شمال اوپسالا یافت شده بود . انی شوبیری گفته نمی تواند که موتر چگونه حریق شده و مظنون دیگری در این حادثه نیز وجود ندارد.

اکنون یک تحقیق جریان دارد که بداند که چی اتفاقی رخ داده است .اگر مظنون ثابت شد دوسیه ختم میگردد زیرا مجرم وفات یافته است .

https://www.aftonbladet.se/…/man-misstanks-ha-mordat-tva-ba…Lämna ett svar