یک خانم افغان توسط شوهرش در یک اپارتمان بقتل رسید

با درد و تاسف فراوان اطلاع بدست آوردیم که یکشنبه شب مورخ 8 جولای ، یک خانم چهل ساله افغان توسط شوهر پنجاه ساله اش  در منزل شان بقتل رسیده است.

انجمن افغانها در سویدن عمیق ترین مراتب تسلیت خویشرا بخاطر این تراژیدی بزرگ به اولاد ها ، اقارب ودوستان مرحومه ابراز داشته و برای مرحومه مغفوره فردوس برین ارزو مینماید وروحش را شاد میخواهد .

برطبق گزارش افتون بلادت ، پولیس بعد از ساعت یک شب یکشنبه اطلاع بدست آورد که یک خانم در یک اپارتمان به شدت توسط کارد زخمی شده است . وقتی پولیس به محل حادثه میرسد و مشاهده مینماید که یک خانم چهل ساله در یک اپارتمان در منطقه مرکزی میلیرود زخم های شدید دریافت نموده است . پولیس نوکریوال میگوید که پولیس وپرسونل امبولانس  برای نجات این خانم تلاش نمودند ولی با تاسف که دیر شده بود و این خانم جان داده بود .

در زمان وقوع حادثه چند نفر در اپارتمان موجود بودند. پولیس در محل حادثه یک مرد را به اتهام قتل دستگیر نمود . این مرد حدود پنجاه سال عمر داشته و رابطه خویشاوندی با مقتول دارد. او مظنون به قتل این خانم میباشد. اپارتمان غرض تحقیقات فنی مسدود گردید.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/zL1Bg1/kvinna-hittad-dod-i-lagenhet–man-gripen-for-mord

بر طبق اطلاعات که برای انجمن افغانها رسیده این خانواده افغان که از چندین سال بدینسو در سویدن زندگی میکردند، چندین جواب منفی به درخواست پناهندگی شان دریافت نموده بودند. سوسیال 4 طفل این خانواده را برای مراقبت با خود برده بود.  قاتل هم مدتی  در نظارتخانه  پولیس بسر میبرد. گزارش های رسیده  حاکی از این است که این خانم حتی از شوهر ش جدا هم شده بود ولی به دلایلی دوباره نزد شوهرش برگشته بود.٤ طفل داشتند. کوچکترین طفل اش فقط 2 سال عمر دارد. قضیه تحت تحقیق و بررسی پولیس قرار دارد. این اتفاق در شهر ملیرود Mellerud واقع در صد کیلو متری شهر کارل ستاد( Karlstad)  رخ داده است. گفته میشود که این خانم مقتول براساس فشار های خانوادگی تصميم گرفت تا دوباره به شوهرش برگردد.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/zL1Bg1/kvinna-hittad-dod-i-lagenhet–man-gripen-for-mordLämna ett svar