گزارش ویدیویی توزیع کمک افغانهای سویدن توسط بنیاد مولانا

گزارش ویدیویی توزیع کمک افغانهای سویدن توسط بنیاد خیریه مولانای بلخی به آسیب دیدگان ویروس کورونا در کابل

چندی قبل درکل مبلغ بیشتر از هفتاد هزار کرون از طرف افغانهای سویدن جمع شده بود که ازجمله  مبلغ  37460 کرون (معادل  263500 افغانی ) به بنیاد  خیریه مولانی بلخی در کابل ارسال شد و با کمک های از افراد دیگر مجموع پول مبلغ 366600 شد . این کمک ها که مجموعا مبلغ 366600 میگردد و شامل شش قلم مواد ارتزاقی و یک بسته مواد طبی بود توسط آن بنیاد به 87 خانواده مستحق از نظر اقتصادی نخست شناسایی وبعد طی یک مراسم توزیع گردید. برای هر خانواده مستحق مواد زیر توزیع گردید: 1ـ 50 سیر آرد ؛ 2 ـ پنج لیتر روغن ؛  3 ـ یک سیر برنج  ؛ 4 ـ نیم سیر لوبیا ؛ 5 ـ یک کیلو چای سبز ؛ 6 ـ نیم سیر بوره 7 ـ یک بسته مواد طبی و برعلاوه برای 86 نفر بخاطرپرداخت  کرایه خانه و برای یکنفر در پلخمری مبلغ 4000 کرون ارسال شده است که ویدیو و اسناد آن در زیر نشر میگردد.Lämna ett svar