گزارش مفصل از تجلیل نو روز ۱۳۸۸هجری شمسی درشهرکارلستاد

به پیشواز از نو روز باستان و آغاز سال نو۱۳۸۸محفل باشکوهی درسالون مکتب گرولیکن شهرکارلستاد برگزار گردید.
درین محفل که به ابتکار انجمن کلتوری افغانهای در شهرکارلستاد سازماندهی شده بود از هنرنمائی آوازخوان بااستعداد افغان محترم میرویس ”همراه”استقبال شایانی بعمل آمد

راپورتر انجمن کلتوری افغانها در شهرکارلستاد می افزاید.
محفل جشن نوروز درشهرکارلستاد سویدن به اشتراک تعداد کثیری از فامیل های افغانها
در شهرکارلستاد،دوستان کردی،ایرانی و سویدني برگزارگردید.
محفل با تلاوت قران مجید از جانب محترم حاجی صاحب ولی محمد خان آغازشد.
سپس پیام تبریکی انجمن کلتوری افغانها در شهر کارلستاد به مناسبت حلول سال نو۱۳۸۸هجری شمسی توسط خلیل اله ”نجات” رئیس انجمن مذکور قرائت گردید.

درپیام وحدت و یک پارچگی افغانان شهرکارلستاد وحومه آن آروزوبرده شد.
وهمچنان در بارهء اهداف انجمن وزنده نگاه داشتن فرهنگ وکلتور اصیل افغانی تاکید بعمل آمد .
سپس اشتراک کننده گان محفل با خواندن اشعاربهاری و بیانات پیرامون نو روز و بهار و همچنان
رشد استعداد های فکری و جسمی جوانان و نو جوانان و درک حقیقت فرهنگ و کلتور افغانی و آمیزش
با کلتور و فرهنگ کشور دوم تاکید و ابراز نظر نمود. در بیانات از فلسفهء نوروز و زندگی نو تو ضیحات
ارایه گردید.
در محفل ترانه خوانان و شعر خوانان مکتب زبان مادری که اطفال افغان بودند توجه همه شاملین محفل را جلب نمو
د.آوازخوان جوان افغان
میرویس”همراه”باموزیک دلنواز و صدای گیرا اش کیفیت محفل را هرچه بیشتربلندمیبرد
محفل که مدت ۶ ساعت دوام کرد برعلاوه از مضامین متذکره قره کشی لاتری،اتن ملی،رقص وپای کوبی را نیز دارابود.
همه پروگرام های محفل با شور و علاقمندی،شوق و صحبت،شادی و سرود که فضای سالون را پرنموده بود انجام یافت.
در زیرشما عکس های محفل تجلیل از سال نو را درشهرکارلستاد مشاهده مینماید.

 Lämna ett svar