گزارش مختصر از میله تابستانی در شهر استاکهولم

 

روز جمعه مورخ 22جولای 2016 میله تابستانی به ابتکار شورای زنان انجمن افغانها در منطقه فیتیای استاکهولم برگزار شد. در این میله یکتعداد خانوادههایافغان اشتراک داشتند. در میله برعلاوه تهیه غذای افغانی قابلی ، گریل کباب تیکه وشامی کباب نیز درکنار آب صورت گرفت. همچنان گدی پران بازی صورت گرفت . گفتنی است که کباب و قابلی مزه دار افغانی در کنار آب توسط محترم جنرال سخی بابه قلیچ تهیه شده بود . انجمن افغانها از زحمات جناب جنرال صاحب بابه قلیچ قدردانی و سپاسگذاری مینماید . در دربرگزاری این میله شورای زنان انجمن افغانها تلاش فراوان نمود تا این میله به شکل خوب برگزار گردد

 

 Lämna ett svar