گزارش عیدانه شب موسیقی و آواز

دیشب همه شب شاد و خرامان بغنودیم
جز ساز طرب سازه ای دیگر نشنودیم
شب را همه شب رقص و صدا بود و نوا بود
جز شعر شب صلح و صفا را نسرودیم
(فطرت)
دیشب (دوم نومبر2012) به ابتکار انجمن افغانها و همکاری هم میهنان عزیز، شب به یادماندنی را تجربه کردیم و حال و هوای عید را یک بار دیگر در خانه دل هموطنان آوردیم
همه چیز مناسب و خوب بود، محیط زیبا، گردانندگان جوان که به زیبائی اجرا کردند، فضای موسیقائی و شرکت گسترده ای مردم عزیز ما

اجرای برنامه را خانمها سیمین آقتاش و ربابه حسینی، و آقایان رحمت الله و ویس ویسی با بسیار زیبائی و متانت به پیش بردند و با شعرها و مطالب نغز شان یک پیش زمینه ای قشنگی را ایجاد کردند تا چشمها و گوشهای حاضرین به دیدن و شنیدن ادامه مسرت آفرین و زیباتر برنامه آماده شود که با تشویق و کف زدنهای حاضرین همراه شد و از همان ابتدا معلوم شد که همه آمده اند تا یک شب خوشی را سپری کنند 
به تعقیب آرزوهای نیک انجمن افغانها برای مردم، کشور و هموطنان عزیز ما در سویدن که در قالب یک پیام گنجانیده شده بود توسط محترم نسیم سحر رئیس انجمن افغانها قرائت گردید و در پیام روی همدلی، دوستی و تحقق صلح در افغانستان تأکید شده بود
حال نوبت به اجرائی میرسید که در ابتدا توسط گردانندگان برنامه و آقای نسیم سحر نوید داده شده بود و آن چیزی نبود اهدای تحفه عیدی از جانب مجتبی جان محب و برادرش قیس جان محب دو هنر مند ورزیده در بخش آواز و ساز، حضور آنها در روی لوژ با کف زدن حاضرین بدرقه گردید
همه میدانند که موسیقی داروی درد خستگیها و تألم و نا امیدیهاست و انسان بادیدن و شنیدن موسیقی لحظاتی رنجهای خود را فراموش میکند و روحش به تحرک میافتد تا گذشته را از یاد ببرد و به همان لحظه فکر نماید
مجتبی جان محب با زمزمه های دلنوازش ذوق همه را برآورده ساخت و از آهنگهای غزل فارسی و هندی گرفته تا آهنگای باب طبع جوانان به اجرا در آورد و این همه خوشایند نمیبود و نا تکمیل میماند اگر آواز طبله آنرا همراهی نمیکرد و آن طبله نواز چیره دست قیس محب بود
در جریان اجرای آهنگها پسران و دختران جوان به رقص و پایکوبی پرداختند و حاضرین هم به طور ممتد هنرمندان را تشویق میکردند
در برنامه عید قربان امسال یک پارچه رقص اتن از جانب دخترخانمهای جوان به اجرا گذاشته شد که مورد استقبال حاضرین قرار گرفت
در اواسط برنامه حاضرین، غذای شام را که از جانب رستورانت محل کنسرت آماده شده بود صرف کردند و برنامه همینطوری با شادمانی و سرور فزاینده تا ساعت دوازده نیمه شب ادامه پیدا کرد
در ختم برنامه دسته گلهائی که از جانب اداره رستورانت افغانی برای هنرمندان تهیه گردیده بود توسط محترم ولی جان مدیر رستورانت اهدا گردید و محترم نسیم سحر با ابراز قدردانی از تمام دست اندرکاران برنامه اعم از مجریها، هنرمندان، اداره رستورانت و حاضرین تالار ختم برنامه را اعلان کردند و همه با یک خاطره خوش بسوی منازل شان عازم گردیدند

شاد و موفق باشید

نویسنده گزارش: سیدخدادا فطرت

 Lämna ett svar