گزارش دیدار با هیأت پارلمانی افغانستان

 

یک هیأت پارلمانی افغانستان به دعوت یک گروپ زنان پارلمان سویدن دوشنبه شب وارد شهر استکهلم پایتخت کشور سویدن گردید. این هیأت پارلمانی متشکل از چهار نفر اعضای شورای نمایندگان هریک خانمها شکریه بارکزی مسئول کمیسیون امنیت ملی، ریحانه آزاد عضو کمیسیون مصئونیت نمایندگان، شینکی کروخیل عضو مجلس نمایندگان و رنگینه کارگر همچنان عضو مجلس نمایندگان افغانستان میباشند که مطابق برنامه از قبل تدوین شده ملاقاتهائی با مقامات دولتی و پارلمانی سویدن خواهند داشت و تا روز شنبه باقی میمانند

انجمن افغانها تلاش نمود که تا خط ارتباطی را با هیأت محترم مهمان برقرار نماید تا همراه با سایر انجمنهای افغانی با هیئت دیدار نمایند. به کوشش آقای سحر رئیس انجمن افغانها با خانم لوتا از اعضای رهبری کمیته سویدن ـ افغانستان هماهنگی صورت گرفت تا در وهله اول یک تعداد محدود حد اکثر پنج نفر با هیأت ملاقات نمایند تا زمینه یک نشست وسیعتر مساعد گردد. این هماهنگی در آخرین ساعات پایانی روز سه شنبه صورت گرفت و مجالی برای شریک ساختن اطلاعات با سایر انجمنها باقی نماند و باالاخره ساعت هشت و نیم سه شنبه شب زمان ملاقات تعیین گردید
در این ملاقات از هیأت مهمان خانمها شکریه بارکزی، شینکی کروخیل و رحیمه آزاد و از انجمن افغانها خانمها سیمین اقتاش مسئول امور پناهندگی، فریانه اصغری مسئول امور جوانان و آقایان نسیم سحر رئیس و خداداد فطرت معاون انجمن افغانها حضور داشتند
این دیدار دریکی ازهوتل های واقع ”گمله ستان ” (شهر قدیمی ) استکهلم صورت پذیرفت
در ابتدا بعد از تعارفات معمول و معرفی اعضای این نشست به همدیگر، آقای سحر محور این دیدار را در قدم اول خیرمقدم گفتن به مهمانان، در بخش دوم مطرح کردن مشکلات پناهجویان افغان و سوم سازماندهی یک نشست وسیعتر به اشتراک سایر انجمنها و افغانهای مقیم استکهلم عنوان کرد
محترم نسیم سحر با تشریح عملکرد و فعالیتهای انجمن افغانها در میان جامعه افغانهای سویدن و به ویژه در حوزۀ امور پناهندگی، چالشهائی را که در حال حاضر در فراراه پناهجویان قرار گرفته است حاد توصیف کرد و تأکید نمود که کمک به رفع این مشکل باید در اولویت کاری انجمنها و افغانهائی که در این بخش تأثیرگزار هستند قرار گیرد
آقای سحر تاریخچه مفصل قوانین مهاجرتی سویدن را با تعدیلات و سختگیری های مفرطی که دراین اواخر اعمال شده است برای مهمانان توضیح داد و این در حالی بود که صحبتهای آقای سحر با وارد کردن کامنتهائی از جانب خانمها سیمین اقتاش و فریانه اصغری حمایت و تکمیل میگردید
در این ملاقات خداداد فطرت برای مهمانان توضیح داد که میان خواستها و عملکرد ارگانهای مرتبط به پروسه مهاجرت سویدن تناقض وجود دارد که با تلاش و تشریح میتوان این تناقض را مورد توجه توجه اذهان عامه قرار داد
اعضای رهبری انجمن افغانها از اعضای هیأت پارلمانی افغانستان اکیدن درخواست کردند تا با استفاده از نفوذ و صلاحیتهای کاری شان پروسه پذیرش پناهجویان افغانی را که به زور و اجبار از سویدن اخراج میشوند در میدانهای هوائی بین المللی داخل افغانستان متوقف سازند
هیأت مهمان بعد از استماع صحبتهای اعضای شورای اجرائی انجمن افغانها ضمن همدردی با پناهجویانی که در چند روز اخیر به اعتصاب غذا دست زده اند هدف از سفر خود را ایجاد همکاری بیشتر میان پارلمانهای افغانستان و سویدن عنوان کردند و در ضمن اگر بتوانند با افغانهای مقیم اینجا ارتباط برقرار نمایند
خانم شکریه بارکزی مسئول کمیسیون امنیت ملی مجلس نمایندگان، فعالیت زنان را در افغانستان همراه با چالشهای اجتماعی و امنیتی دانست و اذعان کرد که همه در تلاشیم که دست آوردهائی را که در این یک دهمه اخیر بدست آمده، بعد از سال 2014 به آسانی از دست ندهیم 
خانم بارکزی مسئولیت خود را در کمیسیون امنیت ملی مجلس یک وظیفه کاملن مردانه دانست و اضافه نمود که در این زمینه آموزشهای مسلکی را فرا گرفته است و تا حال توانسته است از مشکلات به آسانی عبور نماید 
خانم بارکزی در بخش دیگری از صحبتهای شان گفتند
من یک خانم افغان هستم و آزادی را خیلی دوست دارم و برای تحقق این هدف از تمام عمرم مایه گذاشته ام. من یک شخص قانع هستم و با تمام شرایط داخل افغانستان قناعت کردم و حالا هم قناعت دارم ولی ایده آلهای بزرگی در سر دارم، نمیدانم چه زمانی به تحقق خواهند رسید
:خانم بارکزی احساس خود را از حضور در مقابل یک قطعه نظامی چنین بیان نمودند
من احساس افتخار میکنم که به نمایندگی از زنان افغان به صحنه هائی مواجه میشوم که قطعات نظامی مردانه اردو و پولیس در مقابلم رسم و تعظیم مینمایند در حالیکه همین مردان در حالت عادی به قشر زن ارزشی قایل نیستند، این امر گویای تغییراتی است که در جامعه ما اتفاق افتاده است و ما نباید اجازه دهیم که این پیشرفتهای اجتماعی به آسانی از میان برداشته شوند. خانم بارکزی همچنان برای ایجاد اعتماد ملی تأکید کرد و گفتند: من تا هجده سالگی نه مذهب و نه ملیت خود را میدانستم زیرا در شرایط و خانواده ای بزرگ شده بودم که اینها برای شان ارزش نبود و من فکر میکردم که همه یک افغانیم ولی اکنون میدانم که مربوط کدام قوم و کدام مذهب هستم و کی ها این بلا را بر سر مان آورده است
:خانم بارکزی یک سری پیشنهادهای مشخص برای بهبود و تأثیر گزاری جامعه افغانی سویدن داشتند
1 ـ از جانب افغانها تلاش صورت گیرد که میزان تأثیرگزاری و مشارکت خود را در جامعه میزبان بلند ببرند و از طریق پارتی، شگردهای سیاسی و لابی گری هم به مشکلات افغانهای مقیم خارج رسیدگی کرده بتوانند و هم در بهبود اوضاع افغانستان مؤثر واقع شوند
2 ـ افغانها از طریق ایجاد شبکه های وسیع اجتماعی، روزنامه های محلی، نشر تبلیغات، شرکت در مصاحبه های رادیوئی و تلویزیونی و همچنان برپائی تظاهرات خواستهای خود را به گوش ارگانهای ذیربط برسانند که این فعالیتها در کاستن فشارها بالای افغانها مؤثر خواهد بود
3 ـ انجمنهای افغانی ارتباطات ذات البینی خود را مستحکم سازند و در جهت تقویت اعتماد ملی میان اقوام و ملیتها و به ویژه نسل جوان تلاش نمایند
خانم کروخیل هم با تأیید صحبتهای خانم بارکزی تآکید کردند که تلاشهائی در جریان است که به پروسه نیم بند دموکراسی در افغانستان آسیب برسانند و قوانینی که تا حال به نفع آزادی و دموکراتیزه ساختن جامعه افغانی به تصویب رسیده است از میان بردارند و یا حد اقل مطابق خواستهای سنتی شان تغییر دهند و این به عهده قشر روشنفکر افغانستان است که در برابر این هجمه ها ایستادگی نمایند
هیأت پارلمانی افغانستان در مجموع حل معضل پناهندگی و اسناد هویتی پناهجویان افغان را صرف نظر از تعلقات آنها یک دین وطنی دانستند و گفتند که: تلاش خواهند کرد در دیدار هائی که با ارگانهای سویدنی دارند این موضوع را در صدر اجندای خود قرار دهند و همچنین این هیأت تاکید کردند که از جانب انجمنهای افغانی یک نامه عنوانی مجلس نمایندگان با یک سلسله تقاضای مشخص نوشته شود تا آنها متن نامه را در مجلس بخوانند و تصامیم لازم راجع به کل روند پناهندگی در کشورهای اروپائی اتخاذ گردد
در پایان خواست اعضای شورای اجرائیه از مهمانان این بود که در وقت خالی برنامه کاری خود ملاقات با افغانها و سایر انجمنها را نیز در نظر بگیرند و خداداد فطرت پیشنهاد نمود بهتر خواهد بود هیئتهای رسمی که از افغانستان به سویدن تشریف میآورند دیدار با افغانها را از قبل در برنامه سفر خود بگنجانند
خانم بارکزی راجع به پیشنهاد ملاقات وسیعتر گفتند که ما یک گروپ هستیم و من به تنهائی نمیتوانم تصمیم بگیرم، اگر سایر اعضای گروه موفقت کردند اطلاع خواهیم داد. ملاقات به امید دیدار های بعدی و تحقق تفاهمات حوالی ده ونیم شب پایان یافت

گزارش از س. خ. فطرت

 Lämna ett svar