گزارش تلويزيون سويدن در مورد خودکشي يک پناهجوي افغان

مرحوم ميرعباس صفري بتاريخ 27 ماه مي 2009 در سلول توقيف دست به خودکشي زد. او 67 روز باوجود بيماري رواني و خلاف تمام موازين حقوق بشر در سلول توقيف قفل شده بود. او تاکنون دفن نشده است . تلويزيون سويدن گزارش تکاندهنده  مفصل بتاريخ 28 جولاي 2009 پخش کرده که توجه تانرا به آن مبذول ميداريم

http://svtplay.se/v/1619955/aktuellt/28_7?cb,a1366518,1,f,-1/pb,a1366516,1,f,-1/pl,v,,1619955/sb,p102536,1,f,-1

سايت انجمن افغانها گزارشهاي زير را قبلاٌ در زمينه به نشر سپرده است

 خودکشي يک پناهجوي افغان در توقيف

لوحهء مرگ مير عباس صفريLämna ett svar