گزارش برگزاری مجلس ختم قرآن و همیاری

گزارش مجلس ختم قرآن عظیم الشان و جمع آوری کمک برای آسیب دیدگان حوادث تروریستی ماه رمضان
روز یکشنبه هجدهم ماه جون مجلس ختم قرآن کریم و دعا به ارواح شهدای حوادث تروریستی در جریان ماه رمضان که در نقاط مختلف کشور از جمله کابل اتفاق افتاده بود، در مسجد افغانها دایر گردید که در ضمن دعا و ختم کمکهای نقدی حاضرین در مجلس جمع آوری گردید.
در مجلس تعداد کثیری افغانها از ملیت های مختلف برادر افغانستان و مذاهب مختلف بشمول سکه- های افغان ، جناب داکتر هامی سفیر و جناب فرخاری شارژدافیر سفارت افغانستان در استاکهولم حضور داشتند.
این مجلس به ابتکار جمعی از جوانان با درک افغان طرح ریزی و موفقانه اجرا گردید و این مجلس از حمایت انجمن افغانها،  مرکز اسلامی افغانها، و کلوپ قلم افغانها برخوردار بود.
در آغاز  مجلس محترم حآجی روح الله خیرزی رئیس شورای اجرائی مسجد و سخنگوی مرکز اسلامی، در مورد  هدف از برگزاری این مجلس توضیح ارائه نمودند و از جوانان مبتکر مجلس و حضور قابل ملاحظه دوستان شرکت کننده تشکر و قدردانی نمودند.
در امتداد مجلس ختم قرآن صورت گرفت و در لحظات پایانی گزارش جمع آوری کمک، نحوه و طریق ارسال آن به مستحقین از جانب محترم سیر بریالی ،محمد بار اعرابی و ساحل میرزا زاده  به حضور شرکت کنندگان مجلس قرائت گردید که مورد استقبال حضار قرار گرفت.
در ختم مجلس محترم شیخ حسن امام مسجد به ارواح شهدا دعا نمودند و هر شخص به اندازه توان خود کمک خود را به صندوق مخصوص واریز نمودند تا بعدن به مستحقین ارسال گردید.
طبق گزارش، پول جمع آوری. شده در روز ختم  بین هفت و هشت هزار کرون و ضمن اینکه مقدار شصت هزار کرون جمع اوری و قبلن  ارسال گردیده بود.Lämna ett svar