گزارش از کنفرانس بین المللی دیاسپورا افغان

گزارش از کنفرانس بین المللی دیاسپورا افغان

بتاریخ 19 جون 2021 کنفراس بین المللی دیاسپورا افغان که توسط دو نهاد هریک ”اراده”(ERADA )  و ”کپس”( KAPS) فراخوانده شده بود ، با حضور و اشتراک 111 نماینده از نهاد ها و مراجع مختلف به ساعت 18.00 وقت کابل  از طریق زووم بطور دیجیتال تدویر یافت. در این کنفراس نماینده های نهاد های فرهنگی و اجتماعی وموسسات غیردولتی افغانها از سراسر دنیا و ازجمله چهار نماینده از سویدن اشتراک ورزیده بودند . در این کنفراس به نمایندگی از انجمن افغانها در سویدن ، نسیم سحر رئیس انجمن افغانها اشتراک نموده بود. آقایون اجمل شیرزی ، داکتر نجیب زاخیلوال و قسیم واحدی ( Qasim Wahidi) از سویدن نیز در این کنفراس حضور داشتند.

جلسه توسط دو نفر گرداننده هریک آقای جاوید کوتوال از امریکا وخانم  مرسل محمد از امریکا  به زبانهای پشتو ، دری و انگلیسی گردانندگی میشد . کار کنفراس بین المللی دیاسپورا  با نواختن سرود ملی افغانستان رسما افتتاح گردید.

برطبق اجندای جلسه آقای اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و خانم دیبورا لاینس ( Deborah Lyons)  نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای  افغانستان و رئیس یوناما  در افغانستان در این کنفراس به تفصیل سخنرانی کردند.

درادامه  ابتکارات موفقانه دیاسپورا افغان توسط پزشکان برای افغانستان، گروه گهواره، گروه صنعتگران (ASEEL ) ارایه گردید.

در این بخش نصرت خالد (امریکا) به نمایندگی از گروه صنعتگران صحبت کرد . سپس خانم آرزو آریاپور( فنلند) به نمایندگی از گروه ” گهواره ” از نشر کتاب های داستانی برای اطفال  به زبانهای فارسی دری ، پشتو وازبیکی و مکتب انلاین گهواره ( بیش از صد شاگرد و 7 معلم ) سخن گفت.

به تعقیب آن داکتر ناصر اوریا ( داکتر برحال در امریکا ) به نمایندگی از داکتران افغان در خارج از کشور در مورد آن عده داکترانیکه در بازسازی ویا بخش صحی افغانستان سهم داشته و آیا این سهم موثر بوده و در آینده چی باید کرد ؟ صحبت نمود . او از داکترانی نام گرفت که به وطن رفته و خدماتی ارزشمندی انجام داده و در تشخیص و تداوی بیماران همکاری کرده و برای معیار سازی بخش صحی افغانستان نقش مثبت ادا نموده اند. Afghanistan medical Council

سپس آقای میر عبدالواحد سادات رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا در مورد حق حیات افغانها ، محکومیت جنایات بشری و ضرورت آتش بس و راه حل سیاسی اوضاع افغانستان صحبت نمود. سپس جناب آقای سادات به اختصار به موارد مختلف و منجمله به تشویش دیاسپورا از اینکه افغانستان اماج دور جدید جنگ و جنایات بین المللی قرار و وطن و مردم در معرض حد اقل ده افت بزرگ ( فقر ، جنگ ، حاکمیت فساد ، فقدان حاکمیت قانون ، بی اتفاقی و … در احوال کرونایی قرار دارند صحبت  و تاکید نمود که  دفاع از  نظام نباید حاکمیت  فساد و فقدان حاکمیت قانون و  شخصی تعبیر گردد.

در بخش دوم  شرکت کنندگان به ۵ گروه کاری زیر تقسیم گردیدند:

گروه الف: بحث درباره گزینه ها و طرزالعملها جهت ایجاد یک بستر دائمی برای هماهنگی فعالیتهای دیاسپورا.

گروه ب: دیاسپورا چه چیزی می توانند به افغانستان ارائه دهند؟

 – بحث و گفتگو در مورد چالشها، شناسایی فرصتها و افزایش تعامل دیاسپورا با افغانستان.

 سکتورهای مورد بحث: صحت، آموزش، جوانان و غیره.

گروه ج: نقش و صدای دیاسپورا در روند صلح؛ بحث در مورد راه و مکانیسمهای مشارکت دیاسپورا در روند صلح افغانستان.

گروه د: تقویت نقش و مشارکت زنان در روندتوسعه؛ بحث پیرامون ابتکار عمل زنان افغان دیاسپورا و چگونگی ارتباط و  تقویت تعامل آنها با گروههای زنان داخل افغانستان.

گروه ه: بررسی گزینه های افزایش تعامل جوانان در روند توسعه و انکشاف، بحث پیرامون فرصتها، چالشها و راه حلها.

نماینده انجمن افغانها در سویدن در گروپ سوم (نقش و صدای دیاسپورا در روند صلح؛ بحث در مورد راه ومکانیسمهای مشارکت دیاسپورا در روند صلح افغانستان ) شرکت داشت . ناگفته نماند که در این گروپ برعلاوه آقای داکتر نجیب زاخیلوال از شهر اوریبرو نیز حضور داشت و درکل 23 شرکت کننده در بحث ها فعالانه سهم گرفتند . گردانندگی این بخش بعهده آقایون اجمل احمدزی و میر عبدالواحد سادات سپرده شده بود.

در این بخش اشخاص زیرپیشنهاداتی را برای دیاسپورا های افغان بخاطر حمایت از صلح در افغانستان نمودند :

1 ـ میرغوث الدین از اطریش ـ افزایش نقش انجمن ها در لابی گری .

2 ـ داکتر فضل الرحمن از اتریش در مورد حاکمیت ملی

3 ـ احمدشاه درانی از کانادا ، در مورد اینکه  مذاکرات صلح باید تحت  ملکیت صورت گیرد.  

4 ـ منیر احمد از کانادا ـ دیاسپورا ها با هردو طرف تماس داشته باشند.

5 ـ صدیق مصدق از هالند نماینده نهاد قربانیان چهار دهه در مورد محکمه مجرمین

6 ـ نسیم سحر ـ رئیس انجمن افغانها در سویدن درمورد نقش لابی گری ، اتحاد نهاد و انجمن های افغانها و حمایت ارزشهای دموکراتیک در افغانستان ، برگزاری کنفراس ها و تماسها با نمایندگان پارلمان و نهاد های مختلف در کشورهای که این دیاسپورا وجود دارند، صحبت نمود . او علاوه نمود که نکات مهم صحبتهای جناب سادات رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا که در بخش اول صحبت نمود قرار گیرد و پیشنهادات مشخص اشتراک کنندگان در آن علاوه گردد.

7 ـ بصیر دهزاد از هالند د رمورد ایجاد یک کمیسیون مشترک میان افغانستان و دیاسپورا سخن گفت.

8 ـ نجیب اله زاخیلوال ازشهر اوریبرو سویدن ایجاد یک نهاد سراسری و جنایت را جنایت بگوییم .

9 ـ همایون تاج از انگلستان  درمورد موقف بیطرفی و نقش فعال بخاطر صلح و ایجاد هماهنگی میان دیاسپورا حرف زد.

10 ـ داکتر ناصر اوریا از امریکا ـ در چها سال همه اشتباهات نمودند و ما از هیچ چیز تعریف درست نمیکنیم . اکنون باید بالای مشترکات خود اتکا کنیم .

 آقای داکتر اوریا  یادآور شد که دو کشوریعنی  جمهوری اسلامی ایران تهاجم  هوشیارانه و کشور پاکستان تهاجم احمقانه بالای افغانستان مینمایند. او پیشنهاد کرد که دیاسپورا افغان باید دولت و نظامیان پاکستان را مسوول جنایت بشری د رافغانستان بداند و به محکمه بین المللی جنایت بشری از آنها شکایت نماید.

گفتنی است که ایشان در مجلس عمومی در مورد فعالیتهای دوکتوران خارج از کشور که به افغانستان رفته اند و از فعالیتهای شان گزارش مفصل ارایه نموده بود.

11 ـ  اجمل خیبری بر سهیم شدن دیاسپورا بمثابه مسیر دوم مذاکرات صلح تاکید نمود.

– تقاضا از طالبان بخاطر تمکین به راه حل سیاسی و رفتن به میز مذاکره

12 ـ میر عبدالواحد سادات در دقایق پایانی بحث صحبت نمود و گفت  مسوولیت این بخش به انجمن حقوقدانان افغان در اروپا سپرده شده بود و بخاطر برداشتن گام های عملی چند پیشنهاد دارد:

ـ حق حیات انسان در سرخط وظایف قرار گیرد و این امر مستلزم مساله آتش بس و انفاذ فوری و عاجل آتش بس را مطرح میسازد.

ـ بیرون رفت غیرمسوولانه ازافغانستان بدون قید وشرط سبب گسترش و افزایش جنگ در افغانستان میگردد.

ـ یگانه راه ، راه سیاسی است که دیاسپورا ها میتوانند در زمینه فشار های سیاسی وارد نمایند.

ـ تقاضا از طالبان بخاطر تمکین براه حل سیاسی و رفتن به میز مذاکره

جلسه  در گروپها بعد از یکساعت بحث ها پایان یافت و همه بطور اتومات به جلسه عمومی دعوت شدند و تمام بخش ها گزارشات و پیشنهادات شانرا مطرح نمودند.

خانم ناهید علومی( هالند )  از گروپ و یا سیکش اول گزارش و پیشنهاد آن گروپ را ارایه نمود.

خانم ناهید علومی دیدگاه های اعضای گروپ را طور زیر بطور فشرده بیان نمود:

ـ یک پلاتفورم منظم ایجاد شود تا سبب ایجاد یک اتحادیه بین المللی گردد.

ـ ساختار دموکراتیک به رهبری افغانها بوجود اید و در این نهاد شخصیتهای فرهنگی و اجتماعی سهم داشته باشند.

ـ این نهاد با یک نام ودر کشور های مختلف نمایندگی داشته باشد.

این نهاد ها باید فراقومی باشند.

این نهاد ها زیر چتر واحد آورده شود وهدف آنها خدمت برای مردم افغانستان باشد.

ـ یک صندوق وجهی غرض کمک به این نهاد بوجود بیآید.

ـ در این زمینه از تجارب برخی نهاد های موجود استفاده گردد.

نقیب صافی ( امریکا ) یکی از برگزار کنندگان از نهاد ”اراده” (ERADA )  به نمایندگی از گروپ دوم به زبان انگلیسی صحبت کرد.

آقای میر عبدالواحد سادات ( دنمارک ) رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا گزارش گروپ سوم ( اقدامات بخاطر استقرار صلح)   را ارایه نمود و در آغاز پیشنهادات هر شرکت کننده را بطور مختصر یادآوری کرده وسپس پیشنهادات زیر را مطرح نمود:

ـ حق حیات یکی از حقوق اساسی افغانهاست و انفاذ آتش بس فوری یکی از خواستهای ماست .

ـ صلح به داعیه ملی تبدیل گردد.

ـ جامعه بین المللی مسوولیت اخلاقی در برابر افغانها دارد.

ـ تاکید به قطع مداخله پاکستان در امور افغانستان و ارتقای نقش ملل متحد

ـ حفظ ارزش های ملی و دموکراتیک

آقای شیر جان احمدزی پیشنهادات زیر را نمود:

ـ ایجاد هماهنگی میان دیاسپورا ها

ـ توجه به گروه های فشار و یا لابی در پروسه صلح

ـ دیاسپورا با حکومت و طالبان تماس گیرند.

ـ تقاضا از طالبان بخاطر تمکین براه حل سیاسی و رفتن به میز مذاکره

ـ یک مرجع تماس با دیاسپورا ها در کابل ایجاد گردد.

ـ مسیر دوم گفتگو ها ـ دیاسپورا ها در گفتگو ها بین الافغانی اشتراک کرده میتوانند.

دیدگاه های گروپ چهارم ( نقش زنان) را خانم هما سید جمع بندی کرده چنین یادآورشد:

ـ از ابتکارات زنان در بخش تعلیم و تربیه سخن گفته شد .

ـ به چالش های مالی در زمینه اشاره گردید.

ـ تامین روابط و شبکه سازی در افغانستان سخن گفته شد.

ـ دولت در بخش تکس ها دیاسپورا را حمایت نماید.

ـ تدویر کنفراس بین المللی زنان در افغانستان پیشنهاد گردید.

دیدگاه های گروپ چهارم ( نقش زنان) را خانم هما سید جمع بندی کرده چنین یادآورشد:

ـ از ابتکارات زنان در بخش تعلیم و تربیه سخن گفته شد .

ـ به چالش های مالی در زمینه اشاره گردید.

ـ تامین روابط و شبکه سازی در افغانستان سخن گفته شد.

ـ دولت در بخش تکس ها دیاسپورا را حمایت نماید.

ـ تدویر کنفراس بین المللی زنان در افغانستان پیشنهاد گردید.

فشرده پیشنهادات و دیدگاه های گروپ پنجم ( نقش جوانان ) را آقای مصطفی بابک  در سه ماده خلاصه نمود:

1 ـ درک و تفاهم دوجانبه میان دیاسپورا و مقامات در افغانستان

2 ـ در قسمت ظرفیت جذب کمکها کار صورت گیرد . در قسمت جذب کمک ها در چند سکتور تاکید صورت گیرد:  تعلیم ؛ ورزش ؛ تقویت اداره و پروژه ؛ در قسمت زراعت

3 ـ در تمام وزارتخانه ها جوانان دیاسپورا بعوض مشاورین خارجی که هزینه گزاف می طلبند ، جذب گردند.

در پایان آقای فرید ظریف دیپلومات برجسته افغان که سالهای طولانی درسازمان ملل متحد کار میکرد و مشاور نهاد اراده ( ERADA) میباشد، صحبت مختصر به زبان های فارسی دری و انگلیسی  نمود . او گفت که ” امروز به یک گنجینه بزرگ دست یافتم .” با این برنامه ها میتوان کمک های میلیونی را از ملل متحد دریافت نمود. اساس کار در این بخش باید تعهد به افغانستان و تساوی حقوق و ارزشهای دموکراتیک باشد . او علاوه نمود که ” پایان کار کنفراس را آغاز کار خود حساب نماییم”.

کار کنفراس با سخنان پایانی روسای ”اراده” و ”کپس” حوالی ساعت نه شب وقت کابل اختتام یافت.

در تویتر یوناما چنین میخوانیم.

UNAMA News

@UNAMAnews

19 juni

@DeborahLyonsUN

joined #Afghanistan President

@ashrafghani

& other distinguished participants at Afghan Diaspora International Conference. UN envoy highlighted the importance of diaspora’s engagement to support peace efforts.

Agenda English – Afghan Diaspora International Conference 19 June 2021

Agenda_ Pashto – Afghan Diaspora International Conference 19 June 2021

Agenda Dari – Afghan Diaspora International Conference 19 June 2021

گزارش از نسیم سحرLämna ett svar