گزارش از ملاقات های دو روزه در جلسه سالانه ی سازمان پیکوم

گزارش از ملاقات های دو روزه در جلسه سالانه ی سازمان پیکوم

PICUM: Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants

تاریخ: ۱۷ و ۱۸ جنوری ۲۰۲۱ بین ساعات ۱۴۰۰-۱۷۰۰

تعریف کوتاه از سازمان پیکوم:

پیکوم: پلت فوروم همکاری بین المللی در مورد مهاجران بدون مدرک.  شبکه ای از سازمان ها است که برای تأمین عدالت اجتماعی و حقوق بشر برای مهاجران فاقد مدرک کار می کنند. انجمن افغانها در سویدن از سال ۲۰۱۸ بدینسو عضو این سازمان می باشد.

در جلسه سالانه ی این سازمان، به تعداد ۷۹ سازمان های دیگر از کشور های مختلف اشتراک داشتند. ویس عزت به نمایندگی از انجمن افغانهادر سویدن برای بار دوم در این جلسه اشتراک داشت. در شروع بحث ها عمومی بود و تمام سازمان ها از تاثیرات و چالش های منفی مرض کرونا شکایت داشتند.

انجمن افغانها در بیانیه خود اظهار داشت که تعداد زیادی افغانان بدون مدرک مقیم سویدن به مشکلات اقتصادی، مکانی و صحی روبرو هستند. افغانان بدون مدرک زمانیکه مریض می شوند از ترس اینکه آنها را پولیس گرفته و از کشور اخراج کند نمی توانند به شفاخانه ها و یا کلینیک های دولتی مراجعه نمایند. صحت و سلامتی مهاجرین بدون مدرک چالش بزرگ امروز است و به همین منظور انجمن افغانها پیشنهاد می نماید تا یک برنامه (اپلیکیشن) درست شود که مهاجرین بدون مدرک، کلینیک ها و غیره مراکز صحی و کمک رسانی  که داوطلبانه برای مهاجرین بدون مدرک کار می کنند در آن خود را ثبت نموده و از همین طریق رابطه برقرار کنند.

در آخر انجمن افغانها یاد آور شد که وضعیت امنیتی أفغانستان روزبروز بدتر شده می رود و باید از روند خروج اجباری مهاجرین أفغان جلوگیری صورت گیرد.

سازمانها های ذیل برای همکاری نزدیک تر با انجمن افغانها علاقه نشان دادند:

۱.

سازمان بین المللی کمک برای مهاجرین:

 https://refaid.com/

شما می توانید اپلیکیشن این سازمان را دانلود نموده و از کمک های مجانی ایشان برخوردار شوید.

2. اتحادیه مرکزی مهاجران و پناهندگان بدون مجوز( Fackligt Center För Papperslösa) : کسانی که بدون اسناد اند ودر صورت بروز با کارفرمایان با این سازمان در تماس شوند.

Startsida

http://www.fcfp.se/wp-content/uploads/2018/02/papperslo%CC%88sa-folder-svenska.pdf

تعداد مهاجران بدون مدرک حدودآ ۳۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ هزار تخمین زده می شود. اکثریت شان در موقعیت بسیار آسیب پذیر قرار دارند. در صورتیکه کار کنند، تعدادی حقوق بسیار کم می گیرندِ، تعدادی نیز توسط استخدام کننده سو استفاده می شوند و یا حتا ممکن است که پول خود را دریافت نکنند.

کسانیکه دچار چنین مشکل هستند و یا می شوند لطفا با این سازمان به تماس شده و درخواست کمک کنید.  آنها یک سازمان غیر انتفاعی است و برای شما کمک خواهد نمود.

Ordförande: Bengt Sandberg 0738808088

 بااحترام

ویس عزت معاون انجمن افغانهای سویدنLämna ett svar