گزارشی از دیدار جمع از مهاجرین افغانی مقیم استوکهولم با محترم محمد یونس قانونی رئیس شورای ملي

گـــزارش از ضیــاء رهیــن

هیئت بلند پایه شورای ملی افغانستان به ریاست آقای یونس قانونی ریس شورای ملی و محترم محمدابراهیم قاسمی، سید اسحق گیلانی، خانم شهلا عطا و سردار رحمن او غلی از اعضای شورای ملی که بنا بردعوت دولت ناروی و پارلمان سویدن، سرگرم دیدار ازاین دوکشور میباشند وهمچنان آقای جاوید لودین سفیر افغانستان مقیم اسکاندناوی که این هیئت را همراهی می نماید، دیروز با جمعی ازمهاجرین افغانی مقیم استوکهولم دیدار وگفتگو نمود.

(آن بخش از گزارش که مربوط مهاجرين افغانستان ميگردد)

درمورد وضعیت رقت بار مهاجرین افغانستان درخارج ازکشور و اخراج اجباری آنها توسط دولت میزبان، آقای قانونی اظهار داشت که ” ما در این مورد کاملا درجریان هستیم وازدرد وآلام مهاجرین همیشه باخبر بوده ایم که دراین رابطه اقدامات لازم ازطرف شورای ملی صورت گرفته وهدایات لازم به ارگانهای مربوط دولتی داده شده است. اما آنگونه که از گزارش وزارت خارجه برمی آید، ازاخراج دسته جمعی مهاجرین جلوگیری گردیده اما متاسفانه مشکل به طور کلی حل نگردیده است که درخصوص مهاجرین افغانی مقیم سویدن، ما این موضوع را با مقامات دولت سویدن مورد بحث قرارمیدهییم.درمورد شرکت مهاجرین افغانی درانتخابات ریاست جمهوری ازطریق سفارتخانه های افغانستان، آقای قانونی اظهار داشت که سفارت های افغانستان درخارج ازکشور باید این فرصت رابرای هموطنان درخارج ازکشور فراهم نماید تا آنها بتوانند این حق مسلم خود استفاده نمایند. 

 متن نامه مهاجرین افغانستان مقیم استکهلم  حضور ریس شورای ملی افغانستان:

 نامه ای جمعی از مهاجرین افغانستان مقیم سویدن 

حضور محترم ریس شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان جناب آقای قانونی،اسلام علیکم. توفیقات مزید شمارا از خداوند آرزومی نمایم. سفرشما درسویدن فرصتی را برای ما فراهم آورد تا مشکلات ومعضلاتی را که ما دراین جا تجربه میکنیم باشما درمیان گذاشته و ازشما خواهشمندیم که این مشکل را جزء اجندای صحبت تان بامقامات سویدن قرار داده و درواقع این همت شما سبب میگردد که مشکلات بیش از هفتصد نفر ازهموطنان شما حل گردد.  همانگونه که درجریان هستید، وزارت خارجه افغانستان دریک قرار سه جانبه با دولت های عضو اتحادیه اروپا و کمیساری سازمان ملل متحد درامور پناهندگان توافق کرده است که آن دسته ازمهاجرین افغانستان را که تقاضای پناهندگی شان در ممالک شامل دراتحادیه اروپا پذیرفته نشده اند، به افغانستان باز گردانده شده ودولت افغانستان برای آنان فرصت های شغلی فراهم می نماید. باتوجه به این قرارداد سه جانبه، چندین کشور اروپایی که مهاجرین افغانستان در آن سکونت دارند، تعدادی زیادی از این مهاجرینی را که فاقد شرایط پذیریش پناهندگی ثابت گردیده اند، بصورت اجبار به افغانستان برگردانده اند.  جناب شما مستحضر است که شرایط امنیتی افغانستان بیشتر ازپیش رو به وخامت گراییده وبه رغم تداوم وگسترش جنگ و نا امنی، زمینه های کار واشتغال حتی درشهرهای بزرگ افغانستان نیز وجود ندارد. کسانی که به دلیل عدم امنیت وتداوم جنگ مجبور به ترک وطن گردیده اند، با مصرف هزینه های خیلی سنگین وتحمل خطرات بی شمار توانسته اند که خودرا به کشور مقصد برسانند. حضور آنها دراین کشورها، حد اقل منبع تامین ضرورت های اولیه زندگی برای بازماندگان آنها درافغانستان میباشد که هرنفر مایحتاج زندگی یک خانواده را فراهم می نماید. هرچند که درمورد این معضل با جناب آقای اسپنتا درهنگام دیدار ایشان از سویدن، نیز صحبت شده است اما متاسفانه تاهنوز درحل این معضل اقداماتی صورت نگرفته است.  دولت سویدن به عنوان طرف قرارداد سه جانبه، ازمدتی بدینسو، به اخراج اجباری آن عده از مهاجرینی که به تقاضای پناهندگی شان پاسخ مثبت ارائه نگردیده است و هم آن عده ازمهاجرینی را که اقامت یک ساله داشته اند و اقامت شان تمدید نگردیده است، اقدام کرده است که تا اکنون تعدادی کثیری ازهموطنان که سالهای طولانی را دراین جا سپری کرده اند، جبرا به افغانستان اخراج گردیده اند. جناب شما مستحضر است که جنگ درافغانستان به شدت ادامه دارد وهنوز شرایطی برای بازگشت مهاجرین فراهم نگردیده است.  باتوجه به وضعیت امنیتی افغانستان و باتوجه به تاثیرات مثبتی که مساعدتهای اقتصادی این عزیزان به خانواده های شان دارد، ازحضور شما خواهشمندیم که بادرک اهمیت این پدیده، وخامت اوضاع امنیتی افغانستان و همچنان معضل این دسته  ازهموطنان تان را با مقامات دولت سویدن درمیان گذاشته تا از اخراج اجباری این عزیران جلوگیری به عمل آید.

 با احترام

جمعی ازمهاجرین افغانستان مقیم سویدLämna ett svar