گردهمایی غرض دادخواهی برای فرخنده

 

Justice for Farkhunda

روز پنجشنبه مورخ 26 مارچ 2015 گردهمایی به ابتکار دو دختر جوان افغان(سنبل و سلامتی ) مقیم اوپسالای سویدن وحمایت انجمنافغانها در سویدن ، کمیته سویدن برای افغانستان وسایر نهاد ها، غرض دادخواهی برای فرخنده شهید که توسط اوباشان مذهبی با بیرحمی وحشیانه و شیوه قرون اوسطایی به شهادت رسید ، تشکیل شد که همه شرکت کنندگان این عمل وحشیانه را تقبیح و انزجار عمیق شانرا از اوباشان مذهبی ابراز داشتند. گفتنی است که این گردهمایی توسط خانم ها گردانندگی میشد

در گردهمایی هانس لیند( Hans Linde) عضو پارلمان سویدن از حزب چپ به نمایندگی از کمیته سویدن برای افغانستان ، از انجمن افغانها خانم فریده زیرک رئیس اسبق انجمن افغانها ، عزیزه اکبری مسوول شعبه زنان انجمن افغانها، ویدا شرعی از انجمن بابر و برخی نمایندگان نهاد های دیگر صحبت نمودند . در پایان قطعنامه گردهمایی توسط خانم نسیمه امیری قرائت شد
قطعنامه
قطعنامه گردهمایی افغانهای سویدن ، استاکهولم
مورخ 26 مارچ 2015
در رابطه با محکومیت محکمه صحرایی و اعمال خشونت وحشیانه در مقابل فرخنده ، دختر دلیر و معصوم افغان وشهادت مظلومانه وی زیر پاشنه های جاهلان قرون وسطایی
ـ ما افغانهای مقیم سویدن اعمال خشونت وحشیانه خلاف عقل و عرف انسانی و اسلامی را که بالای فرخنده تحمیل گردید و منجر به شهادت آن شد، توسط عده ای از وحشیان جنگلی که با ماسک انسان و مسلمان وارد معرکه شدند و از یک فرد مزور که او و همقشریان ریاکارش قرنهاست با مخدوش ساختن اذهان مسلمانهای خوشباور پولی به جیب میزنند و برای خود یک اعتبار تصنعی درست میکنند با شدیدترین لحن محکوم مینمائیم. فرخنده صدای اعتراض هزاران زن خاموشی بود که میخواست کردار رذیلانه ای یکی از هزاران نمادهای خرافه پرستی را به چالش بکشد و آنرا با صدای رسا به جامعه معرفی کند ولی تزویر بازهم یک قدم پیشتر گذاشت و صحنه را معکوس جلوه داد و نتیجه آن شد که فرخنده با همکاری شیاد و جلاد به کام مرگ سپرده شد. به نظر ما مقصر اصلی فردی است که با استفاده از وجهه دین، عوام بیخبر از قرآن را تحریک نموده و باعث قتل فرخنده شده است. ما از دولت افغانستان میخواهیم که در باره علل این عمل وحشیانه تحقیق، محرک اصلی و افرادی را که اقدام عملی به این قتل نموده اند بگونه عادلانه به نحوه آتی مجازات نماید 
1 ـ کسی را که باعث تحریک شده و کسانی را که در صحنه مرتکب جنایت شده اند تثبیت و به اشد مجازات محکوم نماید
2ـ بی تفاوتی و حتی همدستی پولیس را که خلاف وظیفه و مسلک خود عمل کرده ، مورد بررسی قرار داده مرتکبین و سهل انگاران را به اشد مجازات محکوم نماید  
3 ـ آنهایی را که با استفاده از موقف و یا سمت رسمی این عمل جنایتکارانه را توجیه واز آن با بیشرمی حمایت نموده اند از وظایف شان برکنار و به پنجه قانون بسپارد 
واعظ ای که محاکمه صحرایی یک شهروند را توجیه میکند صلاحیت اخلاقی موعظه را نداشته باشد 
محکمه صحرایی یک شهروند جرم سنگین شمرده شود  
به حقوق و موقف زن احترام گذاشته شود و حقوق تسجیل شده در قانون اساسی کشور برای زنان صرف در کاغذ باقی نماند و در عمل تحقق بپذیرد. کمپاین وسیع تبلیغی در زمینه روشن شدن ذهنیت های مردم و افشای خرافات انجام یابد
برعلاوه از دولت افغانستان میخواهیم که 19 مارچ را روز یادبود از فرخنده و روز همبستگی ملی زنان افغانستان اعلام نماید

 

 Lämna ett svar