کورسهای آموزش رباب از طریق فضای مجازی زووم

مژده به علاقمندان هنر رباب!

اجرای رباب توسط رباب نواز ورزیده کشورجناب صدیق عزیزی 

صدیق عزیزی به تازگی آموزش آنلاین رباب را شروع نموده است برای معلومات بیشتر به وتسپ شان به تماس شوید
+93 79 930 5712

معلومات در مورد صدیق عزیزی:

صدیق عزیزی با بیش از ۲۰ سال تجربه در بخش تدریس و نواختن رباب در خدمت عزیزان در بخش آموزش آنلاین رباب قرار دارد.
آله موسیقی رباب را نزد دو استاد همایون سخی در بخش کلاستیک و پدرش حاجی عزیز الله لوگری در بخش محلی آموخته است.Lämna ett svar