کودکان تنهای پناهجو نیز باید شرایط لازم را داشته باشند

مصاحبه جناب احمدذکی خلیل مسوول امورپناهندگی انجمن افغانها و مورگان یوهانسون ـ وزیر مهاجرت سویدن در مورد وضعیت کودکان تنهای افغان با خبرنگار رادیوی سویدن .گزارش از رادیوی پژواک و رادیوی سویدن

Fler ensamkommande barn får asyl

با وجود پذیرش نود درصد کودکان پناهجو، اما تعداد زیادی ازآنها به کشورهای نا امن فرستاده می شوند

نود درصد کودکان پناهجوی تنهایی که درسال جاری به سویدن آمده اند، مجوز اقامت دریافت خواهندکرد. این وضعیت، افزایشی را نسبت به سال های گذشته نشان می دهد. باوجوداین شمار زیادی ازاین کودکان، پذیرفته نشده و به کشورهایشان بازگردانده می شوند

این امر، برای نمونه در افغانستان می تواند با خطرهای زیادی برای آنها همراه باشد. احمد ذکی خلیل، مسئول امور مهاجرت انجمن افغان ها در سویدن و از همکاران سازمان فار، شورای سراسری حمایت از پناهجویان در بودِن دراین زمینه ازجمله به وجود فعالیت های تروریستی گروه طالبان و ناامنی به ویژه در کابل اشاره می کند 
از کودکان پناهجوی افغان حدود ۹۱ درصد پذیرفته می شوند، اما از کشورهایی مانند مراکش تنها ۱۳ درصد مجوزاقامت دریافت می کنند
وزیرامورمهاجرت، مورگان یوهانسون ضمن قبول مشکلاتی که اخراج این کودکان به همراه دارد، از مقررات موجود دفاع می کند. او می گوید که در مورد این کودکان پناهجو باید به درستی قضاوت کرد. تا زمانی که کودک هستند، باید سعی در یافتن خویشاوندان و بستگان آنها درخارج کرد و هنگامی نیز که دیگر کودک نیستند باید تشخیص داد که آیا ازعهده ی زندگی خود برمی آیند یا نه
او همچنین می گوید که وضعیت دشواری ست، اما باید نظمی نیز وجودداشته باشد. او تاکیدمی کند که هرکس که دارای شرایط پناهندگی ست، پذیرفته می شود و کسی که این شرایط را ندارد، نمی تواند مجوز اقامت دریافت کند 
زینت هاشمی
zinat.Hashemi@sr.se

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2493&artikel=6226048Lämna ett svar