کنسرت نوروزی اجمل ذهین در شهر استاکهولم

کنسرت نوروزی اجمل ذهین در شهر استکهلم تاریخ ۲۰ mars 

قیمت تکت معمولی ۲۹۹kr و تکت وی آی پی ۳۹۹kr می‌باشد.

از ساعت ۱۹:۰۰ الی ۰۲:۰۰ شب.

در Exploria center و  Fittjavägen 22 )

برای معلومات بیشتر با شماره ذیل به تماس شوید: 0729190716Lämna ett svar