کنسرت صدرالدین هنرمند مشهور تاجکی در استاکهولم

كنسرت صدرالدين هنرمند سرشناس تاجكي به روز شنبه مورخ 13 دسمبر در شهر استاكهولم برگزار میگردد

محل : جمنازیوم اوسه در هورنستول

Blekingegatan 55 Åso gymnasium
برگزار كننده گان : رامين و منصور

https://www.youtube.com/watch?v=UEcETvfqEPcLämna ett svar