کنسرت استاد حسین بخش در رستورانت سلطانی

قرار است جمعه شب مورخ ۳۰ جون ۲۰۱۷ کنسرت استادحسین بخش در رستورانت افغانی واقع سولینتونا از ساعت شش شام الی ۱۲ شب برګزار شود.در کنسرت غذای لذیذ افغانی سرویس خواهد شد . تکت دخولی مبلغ 250 کرون میباشد. برای اعضای انجمن افغانها در سویدن تخفیف درنظر ګرفته شده است . غرض ریزرف جای لطفا به شماره زیر تماس بګیرید
0760522299
Bergkällavägen 32 , 17992 SollentunaLämna ett svar