کنسرت اختصاصی دیجیتالی مجتبی محب بمناسبت روز مادر در سویدن

 آخرین یکشنبه ماه می هر سال ( امسال  28 ماه می ) مصادف است با روز مادر در سویدن.

به همین مناسبت کنسرت اختصاصی دیجیتالی مجتبی محب هنرمندورزیده و خوش صدا  به روز یکشنبه مورخ 28 ماه می به ساعت 13.00 از طریق فیسبوک افغانهای سویدن بطور زنده اجراء گردید.بخش دوم برنامه .Lämna ett svar