کنترول کارت هویت ضربۀ سختی است به پناهجویانی که به تنهایی وارد سویدن میشوند

 


بیشتر در فارمات پی دی اف بخوانید Lämna ett svar