کمک به اطفال افغانستان

یاسمین آقتاش  ابتکار جمع آوری کمک به اطفال افغانستان را بدست گرفته  است و عنقریب عازم افغانستان میشود. هموطنان که قصد ارسال کمک به اطفال افغانستان را داشته باشند لطفا با دوشیزه اقتاش به ایمل زیر تماس بگیرند

jasminaqtash@hotmail.comLämna ett svar