کارت اقامت بعوض اجازه اقامت براي پناهجويان

از تاريخ 20 ماه مي 2011 در تمام اتحاديه اروپا ( حوزه شنگن ) به عوض صدور اجازه اقامت ، کارت اقامت براي تمام پناهجويان صادر ميشود

غرض معلومات بيشتر به اينجا کليک کنيدLämna ett svar