چشم پوشی ننگین دولتمردان افغان

!دولتمردان ترسوی افغان ! از جرأت دولتمردان عراقی و ایرانی پیروی نمائید ونی گفتن را یادبگیرید
مقامات ذیربط عراقی و ایرانی از پذیرفتن و تحویل گرفتن پناهجویان که به زور از سویدن اخراج میشوند خودداری مینمایند 
برطبق گزارش اکوت واحد خبری رادیوی سویدن ، در نزد پولیس سویدن 7000 دوسیه پناهجویان وجود دارد که باید از سویدن اخراج شوند، اما 4000 یعنی 60 در صد آن بنابر نداشتن اسناد هویت ،اسناد سفر ویا عدم همکاری خود پناهجویان عملی نمیگردد. بیشترین آنها از کشور عراق 1100 نفر و سپس ایران ، سومالیا …است . اخراج به جبر به دو کشورعراق وایران بسیار مشکل است زیرا مقامات این کشور ها از تحویل گیری و پذیرفتن آنعده پناهجویان که به زور از سویدن به این کشور ها اخراج میشوند معذرت میخواهند وبا کشور سویدن همکاری نمیکنند . اما اخراج به زور به افغانستان بدون مخالفت دولتمردان ومقامات افغانستان صورت میگیرد 
غرض معلومات بیشتردر لینک زیر مطالعه کنید
4 000 utvisningar kan inte verkställas av polisen 

زمان آن فرارسیده است که دولتمردان افغان با چشم باز به اخراج ظالمانه وبیرحمانه پناهجویان افغان از سویدن نگاه نمایندواز آن چشم پوشی ننگین نکنند و عکس العمل نشان دهند و با اخراج ظالمانه وبیرحمانه پناهجویان افغان مخالفت ورزند و از جرأت و شهامت مقامات عراقی پیروی کنند ، زیرا شرایط افغانستان و عراق تقریباٌ یکسان بوده و هردو نظام در نتیجه تلاشهای نیروهای بین المللی ایجاد شده اند

:دولتمردان افغان 

وقتی یک شخص بخاطر زنده ماندن و یا یک زندگی بهتر و انسانی تر جلای وطن آبایی میکند و با عزیزان و ریشه خود وداع مینماید و هست و نیست و حتی عزیزترین چیز یعنی زندگی خود را در معرض قمار قرار میدهد و یا دقیقتر مساله مرگ و زندگی خود رادر گیرو قاچاقبران بیرحم قرار میدهد
و بسیار دردآور خواهد بود که بعد از گذشتن از پل صراط و رسیدن به شهر آرمان بازهم این شخص آواره تر گردد وبه سرنوشت نامعلوم سپرده شود۰
:هموطنان عزیز
بیایید همه ما از حق مشروع پناهندگی که حق مسلم انسان است حمایت نماییم و اخراج های اجباری به افغانستان را متوقف سازیم
:پناهجویان گرامی 
اعتراض کنید ،تظاهرات نمائید ، به روزنامه ها بنویسید ، باسازمانهای مدافع حقوق پناهجویان ، با اعضای پارلمان در سویدن ، افغانستان تماس بگیرید ، به کانالهای تلویزیونی افغانها زنگ بزنید و صدای اعتراض تانرا بلند کنید ویا حد اقل در همین سایت افغانها که سایت خود شماست بنویسید و فریاد اعتراض تانرا از هر طریق ممکن به گوشهای شنوا وناشنوا برسانید
پناهندگی حق شماست ،اما برای آن باید مبارزه نمود
نسیم سحر

توجه تان به ویدیوی مورخ 6 اکتوبر 2012ملاقات افغانهای مقیم استاکهولم با جناب محترم داکتر بشردوست معطوف میگرددLämna ett svar