پیشنهادجدید دولت سوئد درمورد پناهنده پذیری

دولت سوئد تصمیم دارد در دوره ی ریاست خود بر اتحادیه ی اروپا، پیشنهادجدیدی را درمورد پناهنده پذیری ارائه  دهد. براساس این پیشنهاد، کشورهای اتحادیه ی اروپا مستقیما اقدام به انتخاب پناهجویان از کمپ های پناهندگی در نقاط مختلف جهان خواهندکرد

کمپ های پناهندگی دراین پیشنهاد، کمپ های سازمان ملل و یا کمپ هایی نامیده شده که به دلیل بروز حوادثی برای نمونه در آفریقا و خاورمیانه ایجادشده اند.
سازمان های پناهجویی با این پیشنهاد مخالفت کرده اند. آنها نگران وضعیت پناهجویانی هستند که خود را با زحمات و دشواری های زیاد به یک کشوراروپایی می رسانند. آنها می گویند که درصورت تصویب این پیشنهاد، امکان پذیرش پناهندگی این گونه افراد ازبین خواهدرفت

 

 منبع : سايت پژواکLämna ett svar